Ostatnia aktualizacja:
April 24. 2018 18:48:03

MD2Zbiory częściowo uporządkowane.
(praca domowa - poniedziałek: 5, 6, 8; czwartek: 8)

Teoria wyboru społecznego. (praca domowa - poniedziałek: zestaw zamknięty; czwartek:  zestaw zamknięty)

Matroidy. (praca domowa - poniedziałek: 9, 10, 11; czwartek: 10)

Grafy skierowane 1. (praca domowa - poniedziałek: 3, 4, 7; czwartek: 2, 4, 7)

Grafy skierowane 2. (praca domowa - poniedziałek: 3, 4, 6; czwartek: 3, 4, 6)

Twierdzenie Tutte'a. (praca domowa - poniedziałek: 4, 5, 8; czwartek: 3, 4, 8)

Twierdzenie Bondyego-Chvátala. (praca domowa - poniedziałek: 5, 6, 7; czwartek: 5, 6, 7)

Problemy hamiltonowskie. (praca domowa - poniedziałek: 3, 4, 5, 8, 9, 10; czwartek: 2, 3, 4, 5, 9, 10)

Algebra w kombinatoryce 1. (praca domowa - poniedziałek: 4, 5, 6; czwartek: )APC +++++++++++++++++++
MP ++++++++++++++++++
KPM +++++++++++++++
IB ++++++++++++++
AWM ++++++++++++++
MKK ++++++++++++++
MDN +++++++++++++
JMR +++++++++++
MRW ++++++++++
AMŻ +++++++
AS +++++++
PJW ++++++
MAL ++++++
ARK +++++
KS +++++
WSL +++
JZF +++
KC ++
KDF ++
PB +
GAZ +
JB +
KAS +
PAK +
MN +