Ostatnia aktualizacja:
September 19. 2018 12:48:57

MD2Zbiory czêĥciowo uporzħdkowane.
(praca domowa - poniedzia³ek: 5, 6, 8; czwartek: 8)

Teoria wyboru spo³ecznego. (praca domowa - poniedzia³ek: zestaw zamkniêty; czwartek:  zestaw zamkniêty)

Matroidy. (praca domowa - poniedzia³ek: 9, 10, 11; czwartek: 10)

Grafy skierowane 1. (praca domowa - poniedzia³ek: 3, 4, 7; czwartek: 2, 4, 7)

Grafy skierowane 2. (praca domowa - poniedzia³ek: 3, 4, 6; czwartek: 3, 4, 6)

Twierdzenie Tutte'a. (praca domowa - poniedzia³ek: 4, 5, 8; czwartek: 3, 4, 8)

Twierdzenie Bondyego-Chvátala. (praca domowa - poniedzia³ek: 5, 6, 7; czwartek: 5, 6, 7)

Problemy hamiltonowskie. (praca domowa - poniedzia³ek: 3, 4, 5, 8, 9, 10; czwartek: 2, 3, 4, 5, 9, 10)

Algebra w kombinatoryce 1. (praca domowa - poniedzia³ek: 4, 5, 6; czwartek: 3, 6)

Algebra w kombinatoryce 2. (praca domowa - poniedzia³ek: 3,4; czwartek: 1, 2, 3, 4)

Metoda probabilistyczna. (praca domowa - poniedzia³ek: 2, 5, 8, 9; czwartek: 1, 2, 3, 5, 8, 9)

Grafy losowe. (praca domowa - poniedzia³ek: 3, 4, 5, 6, 7, 8; czwartek: 3, 4, 6, 7, 8)

Konfiguracje kombinatoryczne. (praca domowa - poniedzia³ek: 2, 4, 7; czwartek: )

Kombinatoryka zbiorów ekstremalnych. (praca domowa - poniedzia³ek: 3, 4, 5, 6, 8; czwartek: )


KPM +++++++++++++++++++++++
APC +++++++++++++++++++
MP +++++++++++++++++++
MDN +++++++++++++++++
IB ++++++++++++++
AWM +++++++++++++++
MKK ++++++++++++++
JMR ++++++++++++++
PJW ++++++++++++
MRW ++++++++++++
AMŻ ++++++++++
JB +++++++++++
AS +++++++
MAL +++++++
KS ++++++
KI ++++++
JZF ++++++
ARK +++++
WSL ++++
PB ++++
KAS +++
GAZ +++
KC ++
KDF ++
D£F ++
PAK +
MN +
PS +
AP +
AM +


3|3.5+|4+++|4.5++++++|5++++++++++