Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(at)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2017/2018
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Projektowanie środowiska wirtualnego
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w środowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Grafika komputerowa II

Wykład
Poniedziałek 09:15-12:00 316
Egzamin 1 23.04.2018 10:15-12:00 316 26.04.2018 11:05-13:00 103
Egzamin 2 0708.05.2018 11:15-13:00 523/310

Materiały z wykładu (hasło)

Laboratorium
Poniedziałek 14:15-16:00 304
Prowadzący: Paweł Aszklar (p.aszklar(at)mini.pw.edu.pl)
Szczegóły...

Wyniki
FCC, FCC2 (hasło)

Linki
ACM SIGGRAPH
Shadertoy