Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(-a-)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2019/2020
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Symulacje fizyczne w środowisku wirtualnym
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w środowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Grafika komputerowa II

Wykład
Wtorek 11:15-14:00 431
Egzamin 1 28.05.2019 12:15-14:00 431
Egzamin 2 4.06.2019 12:15-14:00 523/310

Materiały z wykładu (hasło)

Laboratorium
Czwartek 17:15-20:00 304
Prowadzący: Paweł Aszklar (p.aszklar(at)mini.pw.edu.pl)
Szczegóły...

Wyniki
GCC2 (hasło)

Linki
ACM SIGGRAPH
Shadertoy