Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(at)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2017/2018
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Projektowanie środowiska wirtualnego
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w środowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Projektowanie środowiska wirtualnego

Laboratorium środa 10:15-14:00 304
Sprężyna (max=5+3) - 18 i 25 października 2017 (PRZYKŁAD)
Bączek (max=9) - 22 listopada 2017 (PRZYKŁAD)
Żelek (max=15) - 20 grudnia 2017, 3 stycznia 2018 (PRZYKŁAD 1, PRZYKŁAD 2)
Łańcuchy kinematyczne (max=8) - 24 stycznia 2018 (PRZYKŁAD)
Transmitancja
UWAGA: Projekty oddane po terminie będą oceniane w skali <0;max/2>
Ostateczny termin oddania projektów - 26 stycznia 2018

Wykład i ćwiczenia środa 8:15-10:00 317, 10:15-12:00 304
Lagrange 2 masy

Prace domowe
Tensory bezwładności (max=1) - 31 października 2017
Bryła sztywna (max=2) - 22 listopada 2017
Równania Eulera (max=2) - 29 listopada 2017
Równania Lagrange'a i Hamiltona (max=3) - 5 stycznia 2018
Równania różniczkowe dla transmitancji (max=1) - 24 stycznia 2018
Transmitancja (SJC wzory 12) (max=1) - 24 stycznia 2018
UWAGA: Zadania nie oddane w terminie nie będą sprawdzane

Wyniki
ECC2, FCC1 (hasło)