Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(-a-)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2018/2019
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Projektowanie środowiska wirtualnego
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w środowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Projektowanie środowiska wirtualnego

Laboratorium środa 12:15-14:00 304
Sprężyna (max=5+3) - 17 i 24 października 2018 (PRZYKŁAD)
Bączek (max=9) - 28 listopada 2018 (PRZYKŁAD)
Żelek (max=15) - 19 grudnia 2018 i 9 stycznia 2019 (PRZYKŁAD 1, PRZYKŁAD 2)
Łańcuchy kinematyczne (max=8) - 23 stycznia 2019 (PRZYKŁAD)
Transmitancja
UWAGA: Projekty oddane po terminie będą oceniane w skali <0;max/2>
Ostateczny termin oddania projektów - 23 stycznia 2019

Wykład i ćwiczenia wtorek 8:15-10:00 431, środa 10:15-12:00 304
Lagrange 2 masy

Prace domowe
Tensory bezwładności (max=1) - 31 października 2018
Bryła sztywna (max=2) - 21 listopada 2018
Równania Eulera (max=2) - 5 grudnia 2018
Równania Lagrange'a i Hamiltona (max=3) - 19 grudnia 2018
Równania różniczkowe dla transmitancji (max=1) - 16 stycznia 2019
Transmitancja (SJC wzory 12) (max=1) - 16 stycznia 2019
UWAGA: Zadania nie oddane w terminie nie będą sprawdzane

Wyniki
FCC2 (hasło)