Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(-a-)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2016/2017
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Projektowanie ¶rodowiska wirtualnego
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w ¶rodowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Seminarium dyplomowe

R.ak. 2007/2008
1. Tworzenie modeli 3D (Piotr Wójcik) - prezentacja, sprawozdanie
2. Systemy cz±steczkowe (Roman Baluta) - prezentacja, sprawozdanie
3. Grafika wektorowa na GPU (Adam Golan) - prezentacja
4. Proceduralne generowanie terenu na GPU (Andrzej Stala) - materiały
5. Relistyczne renderowanie skóry w czasie rzeczywistym (Tomasz Kawecki) - prezentacja
6. Zastosowanie LCP w wykrywaniu kolizji (Krzysztof Zmorzyński) - materiały
7. Zastosowanie programu 3D MCAD Solid Edge w praktyce inżynierskiej (A.Budzyński, N.Kubiciel) - sprawozdanie
8. Symulacja materiałów tekstylnych (Andrzej Stala) - materiały