VII Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczno-Informatyczne


Będlewo,

17-19 maja 2019Strona główna

Rada Doktorantów MiNI ma zaszczyt zaprosić wszystkich na VII Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczno-Informatyczne. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do młodych matematyków oraz informatyków, ale równocześnie otwarte dla doktorantów i młodych naukowców innych kierunków, którzy wykorzystują w swoich badaniach metody matematyczne lub informatyczne bądź też pragną poszerzyć wiedzę w tych dyscyplinach.

Warsztaty są organizowane przez Radę Doktorantów MiNI i finansowane przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przy wsparciu władz Politechniki Warszawskiej oraz Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej..

Miejscem warsztatów będzie Ośrodek Badawczo-Konferencyjny w Będlewie (koło Poznania) będący częścią Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do formularza rejestracyjnego i do działu FAQ.

Cele i założenia

Formuła warsztatów o charakterze naukowo-szkoleniowym oraz interdyscyplinarnym wymaga poglądowego przedstawienia ogólniejszych zagadnień, interesujących przykładów czy problemów pojawiających się w pracy młodych matematyków i informatyków. Nie znaczy to, że prezentacje nie mogą zawierać specjalistycznych wyników badań uczestników, jednak treść referatów powinna być dostępna dla studentów wyższych lat i absolwentów nie tylko studiów matematycznych oraz informatycznych, ale także niektórych kierunków technicznych. Mamy nadzieję, że prezentacje uczestników warsztatów będą stanowiły interesujący materiał do dyskusji i dalszych samodzielnych dociekań. Realizowany będzie również pomysł zorganizowania sesji otwartych problemów, w ramach której uczestnicy będą mogli zmierzyć się z ciekawymi problemami matematyki i informatyki oraz wymienić doświadczenia.

Na IWMI zapraszamy również najzdolniejszych studentów starszych lat studiów na kierunkach matematyka oraz informatyka na Wydziale MiNI. Chcielibyśmy, aby w ten sposób osoby zainteresowane studiami doktoranckimi zintegrowały się ze środowiskiem naukowym i poznały dalsze możliwości własnego rozwoju.

Nadrzędnymi celami Interdyscyplinarnych Warsztatów Matematyczno-Informatycznych są:

  1. Integracja środowiska doktorantów i młodych naukowców zajmujących się matematyką i informatyką oraz wykorzystujących w swej pracy badawczej metody matematyczne bądź informatyczne.
  2. Ułatwianie nawiązywania współpracy między młodymi naukowcami zajmującymi się różnymi dziedzinami matematyki lub informatyki oraz pomiędzy matematykami i informatykami a przedstawicielami innych nauk.
  3. Promocja własnych dziedzin matematyki i informatyki wśród przedstawicieli innych dyscyplin oraz wymiana poglądów.
  4. Zachęcenie najlepszych studentów ostatnich lat studiów magisterskich do pozostania na Uczelni oraz wykorzystywania i rozwijania swych talentów na studiach doktoranckich.

Program naukowy

Program warsztatów będzie złożony z sesji referatów trwających ok. 20-30 min. Na zakończenie VII IWMI przewidywane jest zorganizowanie sesji otwartych problemów.

Poprzednie edycje warsztatów

Ważne terminy