Aktualności > Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna


Stypendia za wyniki w nauce - Lista rankingowa 2010/2011


Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, doktoranci mają takie sama prawa i dostęp do pomocy materialnej jak studenci. Dlatego przypominamy, że do piętnastego dnia każdego miesiąca możecie składać podania o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi, czy stypendium mieszkaniowego.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania tych świadczeń oraz trybu ubiegania się o nie, znajdziecie tutaj.Wszelkich informacji na temat świadczeń socjalnych udzielą Wam również członkowie Komisji Stypendialnej.
W roku akademickim 2010/2011 są nimi:

Wybierz podmenu