Aktualności > Ważne Dokumenty

Ważne DokumentyUchwała Senatu PW z dnia 21.03.2007
 
W sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej

Opis: W powyższej uchwale znajdują się podstawowe regulacje prawne dot. studiowania i ukończenia studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Proszę zwrócić uwagę na zapis w Par 3. Pkt 3, mówiący co następuje:
"Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora".