Aktualności > Warsztaty > I Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczne

I Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczne

W dniach 17-19 maja 2007 odbyły się I Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczne doktorantów i młodych naukowców w Spale.

Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do młodych matematyków, ale równocześnie otwarte dla doktorantów i młodych naukowców innych kierunków, którzy wykorzystują w swoich badaniach metody matematyczne lub też pragną poszerzyć wiedzę w różnych dziedzinach matematyki czystej i stosowanej. Udział w warsztatach był bezpłatny.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydziałową Radę Doktorantów pod patronatem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz przy wsparciu Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zyskało także rangę działania związanego z międzykierunkowym i rozszerzającym programem kształcenia na studiach III stopnia w Politechnice Warszawskiej przez co znalazło miejsce w ofercie Konwersatorium PW.


Rejestracja


Termin rejestracji upłynął 10 maja 2007.

Zgłoszenia na formularzu rejestracyjnym należy przesyłać na adres e-mail WRD.

(Formularz jest w formacie PDF. Po wypełnieniu jego pól należy go wydrukować do pliku, aby następnie przesłać e-mailem.)


_______________________

Cele i założenia


Naukowo-szkoleniowy, a także  interdyscyplinarny charakter warsztatów miał wpływ na przyjęcie formuły, w której prezentacje nie dotyczyły specjalistycznych wyników badań uczestników, ale w sposób poglądowy przedstawiały ogólniejsze zagadnienia, interesujące przykłady, czy problemy pojawiające się w ich pracy. Założyliśmy, że treść referatów powinna być dostępna dla absolwentów nie tylko studiów matematycznych, ale także niektórych kierunków technicznych – stanowiąc jednocześnie materiał do dyskusji i dalszych własnych dociekań. Realizowany został również pomysł zorganizowania sesji otwartych problemów, w ramach której uczestnicy mogli zmierzyć się z ciekawymi problemami matematyki oraz wymienić doświadczenia. W ramach warsztatów planowane było także specjalne colloquium poświęcone popularyzacji matematyki. Również w przyszłości pragniemy wykorzystać fakt, że doktoranci mają pod tym względem ogromny potencjał i bardzo wiele nowych pomysłów do zaproponowania – nie tylko w dziedzinie dydaktyki.

Dzięki zaangażowaniu i wkładowi wszystkich uczestników udało nam się zrealizować podstawowe cele warsztatów:

  1. zapoznanie z obszarami badań prowadzonych aktualnie przez doktorantów oraz integracja środowiska młodych naukowców zainteresowanych rozwojem nauk matematycznych

  2. stworzenie możliwości nawiązania współpracy naukowej na granicy różnych dziedzin oraz powstawania projektów interdyscyplinarnych

  3. poszerzanie ogólnej kultury matematycznej uczestników spotkania oraz promocja matematyki


_______________________

Program naukowy


Program warsztatów był złożony z kilku sesji tematycznych odbywających się jedna po drugiej – tak aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wszystkich zaplanowanych prezentacji. Zgłoszono wystąpienia w takich sesjach tematycznych, jak:
  • Algebra

  • Analiza i geometria

  • Matematyka dyskretna i teoria grafów

  • Matematyka stosowana, Matematyka finansowa

  • Równania różniczkowe i układy dynamiczne

Lista referatów jest dostępna tutaj.

UWAGA: Udostępniony został również szczegółowy program warsztatów._______________________

Uczestnicy

Maksymalna liczba uczestników została ustalona na 32 osoby. W tej liczbie przewidziano 6 miejsc dla zaproszonych Gości z kadry naukowej Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, którzy zgodzili się objąć opieką merytoryczną program wydarzenia.

Lista uczestników


_______________________

Miejsce

Miejscem warsztatów był Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze” w Spale położony kilometr od centrum miejscowości w pięknym, starym lesie na obszarze Puszczy Pilickiej. Na pobliskich terenach znajdują się dwa Parki Krajobrazowe – Sulejowski i Spalski, a w nich wiele stanowisk chronionych gatunków roślin oraz ponad sto gatunków ptaków chronionych i łownych. W okolicznym leśnictwie Książ można odwiedzić ośrodek hodowli żubrów. Ponadto w Spale umiejscowione jest Centrum Przygotowań Olimpijskich, co może świadczyć o szczególnych walorach tego miejsca. Ośrodek położony jest około 110 km od Warszawy.


Wybierz podmenu