Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Algorytmy Matematyki Dyskretnej, lato 10/11

Algorytmy Matematyki Dyskretnej, lato 10/11


Wykład prowadzi dr Krzysztof Bryś.

Aktualne zadanie.


Poprzednie zadania:
01. czwartek piątek
02. czwartek piątek
03. czwartek piątek
04. praca domowa
05. czwartek piątek
06. piątek
07. piątek
08. piątek
09. praca domowa (do 06.05)
10. piątek
11. piątek
12. projekt

Wyniki (hasło można dostać na zajęciach)

Zasady zaliczenia laboratorium:

  1. Laboratorium składa się z ok. 13 zadań. Większość zadań jest wykonywana na zajęciach, kilka będzie wykonywanych w domu.
  2. Kolejne zadania są umieszczane na stronie przedmiotu i zabezpieczane hasłem. Login to zawsze: zadanie, hasło zmienia się na każdych laboratoriach.
  3. Za każde zadanie można otrzymać 5 punktów.
  4. Najgorsza ocena nie liczy się do końcowego wyniku.
  5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie) za zadanie otrzymuje się średnią ze wszystkich swoich wyników i wyników otrzymanych przez innych za to zadanie.
  6. Do zaliczenia laboratoriów trzeba zdobyć ponad 50% możliwych punktów. UWAGA: Punkty otrzymane w sposób opisany w punkcie 5. nie wpływają na zaliczenie - należy zebrać ponad połowę punktów pisząc zadania!
  7. Ten przedmiot nie służy nauce programowania. Zakładana jest znajomość programowania strukturalnego i obiektowego w zakresie trzech pierwszych semestrów studiów licencjackich.