Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Bazy Danych - Projekt, lato 10/11

Bazy Danych - Projekt, lato 10/11


Wyniki

 1. Projekt polega na napisaniu dość dużej aplikacji bazodanowej w interfejsem użytkownika.
 2. Aplikację pisze się w grupach 3-4-osobowych. W szczególnych przypadkach (za zgodą prowadzącego) możliwe są inne liczebności grup. Większa liczebność grupy musi znaleźć odzwierciedlenie w złożoności projektu (w drugą stronę tak nie działa).
 3. Oceny z przedmiotu wystawiane są na podstawie punktów:
  >50 3,0
  >60 3,5
  >70 4,0
  >80 4,5
  >90 5,0
 4. Standardowo cały zespół otrzymuje taką samą ocenę, jednak możliwe są odstępstwa od tej zasady w przypadku wyraźnie nierównomiernego wkładu pracy członków zespołu.
 5. Projekt składa się z następujących części:
  15% Dokumentacja funkcjonalna - co program na robić
  25% Projekt techniczny - struktura aplikacji, ze szczególnym naciskiem na projekt bazy danych
  50% Aplikacja i dokumentacja końcowa - zmiany w stosunku do poprzednich dokumentów
  10% Prezentacja - na ostatnich zajęciach (lub coś koło tego)
 6. Podczas kontroli postępu prac należy pokazać aktualny stan aplikacji. Ma on wpływ na ocenę za aplikację.
 7. Dopuszczalne jest jedno spóźnienie/nieprzygotowanie (poza prezentacją). W takim przypadku należy przedstawić daną część projektu tydzień później.
 8. Za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia kara wynosi -10 ogólnej liczby punktów.
 9. Aplikacja powinna dać się uruchomić w laboratorium. Możliwe są odstępstwa od tej reguły, za zgodą prowadzącego. Tutaj znajduje lista usług dostępnych na serwerze gamma (proszę zwrócić uwagę na mysql).
 10. Tematy aplikacji studenci proponują sami (P.Rz.)
 11. Zajęcia (poza kamieniami milowymi) mają charakter konsultacji i obecność na nich nie jest obowiązkowa. Proszę o uprzedzanie mailem o zamiarze przyjścia na konsultacje.

Harmonogram przedmiotu:

25.02 zajęcia organizacyjne
11.03 podział na grupy, wybór tematów (grupa P.Rz.)
11.03 dokumentacja funkcjonalna
25.03 projekt techniczny
08.04 kontrola postępu - działające pojedyncze moduły
06.05 kontrola postępu prac (wersja beta)
13.05 kontrola postępu prac (wersja prawie finalna - RC)
20.05 aplikacja i dokumentacja końcowa
10.06 prezentacja