Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Bazy Danych - Projekt, lato 11/12

Bazy Danych - Projekt, lato 11/12


Wyniki
 1. Projekt polega na napisaniu dość dużej aplikacji bazodanowej z interfejsem użytkownika.
 2. Aplikację pisze się w grupach ok. 3-osobowych. W szczególnych przypadkach (za zgodą prowadzącego) możliwe są inne liczebności grup. Większa liczebność grupy musi znaleźć odzwierciedlenie w złożoności projektu (w drugą stronę tak nie działa).
 3. Oceny z przedmiotu wystawiane są na podstawie punktów:
  >50 3,0
  >60 3,5
  >70 4,0
  >80 4,5
  >90 5,0
 4. Standardowo cały zespół otrzymuje taką samą ocenę, jednak możliwe są odstępstwa od tej zasady w przypadku wyraźnie nierównomiernego wkładu pracy członków zespołu.
 5. Projekt składa się z następujących części:
  15% Dokumentacja funkcjonalna - co program na robić
  25% Projekt techniczny - struktura aplikacji, ze szczególnym naciskiem na projekt bazy danych
  50% Aplikacja i dokumentacja końcowa - zmiany w stosunku do poprzednich dokumentów
  10% Prezentacja - na ostatnich zajęciach (lub coś koło tego)
 6. Podczas kontroli postępu prac należy pokazać aktualny stan aplikacji. Ma on wpływ na ocenę za aplikację.
 7. Dopuszczalne jest jedno spóźnienie/nieprzygotowanie (poza prezentacją). W takim przypadku należy przedstawić daną część projektu tydzień później.
 8. Za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia kara wynosi -10% ogólnej liczby punktów.
 9. Aplikacja powinna dać się uruchomić w laboratorium. Możliwe są odstępstwa od tej reguły, za zgodą prowadzącego. Tutaj znajduje lista usług dostępnych na serwerze gamma (proszę zwrócić uwagę na mySQL).
 10. Zasadniczo tematy aplikacji studenci proponują sami. Dobrze byłoby gdyby później te aplikacje komuś się na coś przydały. Propozycje tematów:
  1. Strona seminarium KTGiZU
  2. Baza praktyk studenckich
  3. Baza absolwentów
 11. Zajęcia (poza kamieniami milowymi) mają charakter konsultacji i obecność na nich nie jest obowiązkowa. Proszę o uprzedzanie mailem o zamiarze przyjścia na konsultacje.

Harmonogram przedmiotu:


Lp Pon Wt Opis
1 20.02 21.02 zajęcia organizacyjne
2 27.02 28.02
3 05.03 06.03 podział na grupy, przydział tematów
4 12.03 13.03
5 19.03 20.03 dokumentacja funkcjonalna
6 26.03 27.03
7 02.04 03.04 projekt techniczny
8 16.04 17.04
9 23.04 24.04
10 07.05 08.05 kontrola postępu prac
11 14.05 15.05
12 21.05 22.05 kontrola postępu prac
13 28.05 29.05
14 04.06 05.06 aplikacja i dokumentacja końcowa
15 11.06 12.06 prezentacje, wpisy

Dokumentacja funkcjonalna

Opisuje co program ma robić (z punktu widzenia użytkownika). Zawartość w dużej mierze zależy od tego, czego dotyczy projekt.

Na pewno powinny się w niej znaleźć:
 • informacje o przeznaczeniu aplikacji (co ma robić, po co, gdzie będzie uruchomiona itp.)
 • wykaz różnych użytkowników aplikacji
 • możliwe akcje każdego z nich (opis + odpowiedni diagram UML)
 • typowe ścieżki użycia aplikacji
 • schemat interfejsu i założenia przy jego projektowaniu
 • bibliografia