Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Matematyka Dyskretna (WIP), zima 09/10

Matematyka Dyskretna (WIP), zima 09/10


Program wykładu

Lp

Data

Temat

1

24.10.2009

Indukcja matematyczna.

Zasada szufladkowa Dirichleta.

Zadania.

2

7.11.2009

Podstawowe obiekty kombinatoryczne: permutacje, wariacje, kombinacje.

Zliczanie obiektów kombinatorycznych.

3

21.11.2009

Elementarne pojęcia teorii grafów: stopień, ścieżka, cykl, spójność.

Graf ważony, multigraf, graf skierowany. Graf dwudzielny, graf pełny, cykl.

Drzewa. Wypisywanie drzewa: inorder, postorder, preorder.

4

28.11.2009

Minimalne drzewo rozpinające. Algorytm Kruskala.

Kolokwium 1.

5

5.12.2009

Przeszukiwanie grafu (BFS, DFS).

Cykl Eulera. Cykl Hamiltona.

6

12.12.2009

Planarność.

Kolorowanie grafu. Liczba i indeks chromatyczny.

7

9.01.2010

Kolokwium 2


Zaliczenie


2 kolokwia: 2 x 30 pkt.

Egzamin: 40 pkt

-------------------------------

100 pkt.


Zaliczenie >50 pkt


Oceny

50+ - 60: 3.0
60+ - 70: 3.5
70+ - 80: 4.0
80+ - 90: 4.5
90+:        5.0


Zwolnienie z egzaminu:

55+ 5

49-54 4.5

43 – 49 4