Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Matematyka dyskretna 2, zima 2017/18

Matematyka dyskretna 2, zima 2017/18


Zasady zaliczenia

 1. Ocena z przedmiotu jest wypadkową ocen z ćwiczeń, egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
 2. Odbędą się dwa kolokwia, każde za 20 pkt. Terminy kolokwiów są wspólne dla wszystkich grup: 01.12.2017, 16.15-18.00 oraz 19.01.2018, godz. 16.15-18.00, sale 107, 328, 329. Dokładny podział na sale będzie podany na zajęciach.
 3. Za aktywność na ćwiczeniach można dostać maksymalnie 10 pkt.
 4. Osoby, które dostaną z ćwiczeń co najmniej 45 pkt. są zwolnione z pisania egzaminu pisemnego.
 5. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 6. W zależności od sumy punktów z ćwiczeń i egzaminu pisemnego, można uzyskać następujące oceny:
  50-59 3.0
  60-69 3.5
  70 i więcej 4.0.
  Ocenę 4.0 mogą też uzyskać osoby zwolnione z egzaminu pisemnego.
 7. Osoby, które po ćwiczeniach i egzaminie pisemnym uzyskały ocenę 4.0 mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Jest to jedyny sposób uzyskania ocen 4.5 i 5.0.
 8. Przystępując do egzaminu ustnego nie ma gwarancji utrzymania oceny 4.0 (a nawet można nie zdać).
 9. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny 3.0.

Literatura

 1. J. A. Bondy, U. S. R. Murty, Graph Theory with Applications, American Elsevier Publishing Co., Inc., 1976
 2. D. West, Introduction to Graph Theory 2nd edition, Prentice Hall 2001
 3. R. Diestel, Graph theory 5th edition, Springer GTM 173, 2016
 4. Materiały w systemie e-mini

Inne linki

 1. Kilka słów o polskojęzycznej terminologii w teorii grafów.

Zadania na ćwiczenia

Zestaw 10a: Spójność
Zestaw 11a: Obwód Eulera
Zestaw 11b: Cykl Hamiltona
Zestaw 12a: Kolorowania krawędziowe
Zestaw 12b: Kolorowania wierzchołkowe
Zestaw 13': Skojarzenia
Zestaw 13'': Przepływy
Zestaw 14: Planarność
Zestaw 15: Teoria Ramseya

Rozwiązania zadań


2017/18 Kolokwium 1
2017/18 Kolokwium 2
2017/18 Egzamin (pierwszy termin)
2017/18 Egzamin (drugi termin)
2017/18 Egzamin (trzeci termin)