Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Matematyka dyskretna 2, zima 2018/19

Matematyka dyskretna 2, zima 2018/19


Zasady zaliczenia

 1. Ocena z przedmiotu jest wypadkową ocen z ćwiczeń, egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
 2. Odbędą się dwa kolokwia, każde za 20 pkt. Terminy kolokwiów są wspólne dla wszystkich grup: 16.11, godz. 16.15 i 25.01, godz. 16.15. Dokładny podział na sale będzie podany na zajęciach.
 3. Za aktywność na ćwiczeniach można dostać maksymalnie 10 pkt.
 4. Osoby, które dostaną z ćwiczeń co najmniej 45 pkt. są zwolnione z pisania egzaminu pisemnego.
 5. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 6. W zależności od sumy punktów z ćwiczeń i egzaminu pisemnego, można uzyskać następujące oceny:
  50-59 3.0
  60-69 3.5
  70 i więcej 4.0.
  Ocenę 4.0 mogą też uzyskać osoby zwolnione z egzaminu pisemnego.
 7. Ocenę 3.0 można też uzyskać, zdobywając co najmniej 25 punktów z egzaminu, niezależnie od liczby punktów z ćwiczeń i kolokwiów.
 8. Osoby, które po ćwiczeniach i egzaminie pisemnym uzyskały ocenę 4.0 mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Jest to jedyny sposób uzyskania ocen 4.5 i 5.0.
 9. Przystępując do egzaminu ustnego nie ma gwarancji utrzymania oceny 4.0 (a nawet można nie zdać).
 10. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny 3.0.

Literatura

 1. J. A. Bondy, U. S. R. Murty, Graph Theory with Applications, American Elsevier Publishing Co., Inc., 1976
 2. D. West, Introduction to Graph Theory 2nd edition, Prentice Hall 2001
 3. R. Diestel, Graph theory 5th edition, Springer GTM 173, 2016
 4. Materiały w systemie e-mini

Zadania na ćwiczenia

Zestaw 1: Spójność
Zestaw 2: Obwód Eulera
Zestaw 3: Cykl Hamiltona
Zestaw 4: Kolorowania krawędzi
Zestaw 5: Kolorowania wierzchołków
Zestaw 6: Skojarzenia
Zestaw 7: Przepływy
Zestaw 8: Grafy planarne
Zestaw 9: Teoria Ramseya

Rozwiązania i inne zadania

Kolokwia i egzaminy z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami

2017/18 Kolokwium 1
2017/18 Kolokwium 2
2017/18 Egzamin (pierwszy termin)
2017/18 Egzamin (drugi termin)
2017/18 Egzamin (trzeci termin)

2018/19 Kolokwium 1
2018/19 Kolokwium 2
2018/19 Egzamin (pierwszy termin)
2018/19 Egzamin (drugi termin)
2018/19 Egzamin (trzeci termin)

Inne linki

 1. Kilka słów o polskojęzycznej terminologii w teorii grafów.
 2. Hymn teorii grafów.
 3. O warunkach koniecznych i dostatecznych: V. Akman, Burn all your textbooks, The Australasian Journal of Logic, 14(3), 2017
 4. Problem strażników w muzeum (ostatni wykład) - przykład, kiedy strażnicy pilnują wszystkich ścian, ale nie wszystkich punktów jest na rysunku 1a w pracy:
  Rezende, Souza, Friedrichs, Hemmer, Kroller, Hozoni, Engineering Art Galleries, arXiv:1410.8720v3 [cs.CG]