Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Metody Sztucznej Inteligencji, lato 08/09

Metody Sztucznej Inteligencji, lato 08/09


Wykład prowadzi dr inż. Felicja Okulicka - Dłużewska.

Wyniki

Podział na grupy

Termin Nr grupy Imię Nazwisko Temat
Poniedziałek, 8-10 1 Dariusz Maksym Modelowanie krzesła +
Marta Marciniak
Jacek Rudziński
2 Jakub Wojtczak Warcaby stupolowe
Konrad Wypchło
3 Hubert Tywanek Dyplomacja
Gra strategiczna
Todian Mishtaku
Arkadiusz Wójcik
4 Szymon Krępski Planowanie
Gra karciana
Michał Tuczyński
Poniedziałek, 12-14 5 Piotr Lewandowski Our Ultimate Battle for Middle-Earth by PPP
RTS
Przemysław Górczyński
Patrycja Kłoszewska
6 Marcin Kotuła Warcaby stupolowe
Patryk Marchwicki
7 Michał Dębski Battle for Wesnoth
Sztuczna inteligencja do gry open sourcowej
Tomasz Dąbrowski
Krzysztof Głowiński
8 Andrzej Kajrukszto Abalone
Gra planszowa
Krzysztof Kruk
9 Małgorzata A leszyńska HEX
12 x 12 lub więcej
Iwona Wojcik
10 Tomasz Jaros Gra strategiczna RTS
Robert Kłopotek
Wtorek, 8-10 11 Błażej Bańkowski Ryzyko
Strategiczna gra planszowa
Michał Jędrzejewski
12 Adam Fronczak Kropki
Rafał Łapczyński
13 Przemysław Maciak Portal do przeprowadzania remontów i napraw
Grzegorz Pytel
14 Szymon Szczepański Kółko i krzyżyk na nieograniczonej planszy, 5  rzędzie

Paweł Owerko
15 Roman Głogowski 3 5 8
Gra karciana
Łukasz Kurasiński

Uwagi:

  1. Wszystkie grupy piszące warcaby muszą dogadać się co do zasad gry i przygotować turniej, który pozwoli na porównanie algorytmów.
  2. Algorytmy SI w warcabach muszą być na dużo wyższym poziomie niż na IO.
  3. Jeśli jeszcze jedna grupa wybierze ten temat, projekt który wypadnie najgorzej w turnieju, nie będzie zaliczony :-P
  4. Wszystkie gry powinny zapewniać możliwość gry komputer - komputer. Jeśli komputer używa kilku algorytmów, powinna być możliwość porównania ich w praktyce.

Harmonogram przedmiotu

23/24.02 - przedstawienie harmonogramu i warunków oceniania
09/10.03 - ostateczny wybór projektów
30/31.03 - dokumentacja wstępna
18/19.05 - kontrola postępu prac
25/26.05 - aplikacja
01/02.06 - dokumentacja finalna
08/09.06 - ostateczny termin oddawania czegokolwiek
14.06      - wyniki

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom.

Warunki oceniania


1. Projekt jest wykonywany w zespołach 2-3 osobowych
2. Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie >25 punktów
3. Na projekt składają się:
a) Dokumentacja wstępna (15 pkt)
    - opis problemu
    - formalizacja problemu
    - założenia i cele
    - używane algorytmy wraz z pseudokodem
    - bibliografia
b) Aplikacja (25 pkt - z czego 5 podczas kontroli postępu prac)
    - zaimplementowanie algorytmów wyszczególnionych w specyfikacji
    - łatwość obsługi
    - możliwości testowania
c) Dokumentacja końcowa (10 pkt)
    - różnice między dokumentacją wstępną a implementacją
    - opis i wyniki testów
4. Grupa n-osobowa musi zawrzeć w projekcie n algorytmów SI
5. W przypadku nieoddania aplikacji dokumentacja końcowa nie jest oceniana.
6. Ostateczny termin oddania którejkolwiek części to 08/09.06. Po tym terminie student otrzymuje 0 pkt za każdą nieoddaną część.
7. Każdy tydzień spóźnienia to -10 pkt.
8. W szczególnych usprawiedliwionych przypadkach spóźnienia mogą być rozpatrywane indywidualnie (z korzyścią dla studenta).
9. Zaliczenie projektu jest konieczne do zaliczenia przedmiotu.
10. Ocena z projektu stanowi 50% oceny z przedmiotu.