Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Programowanie Równoległe, lato 2017/18

Programowanie Równoległe, lato 2017/18

Wykład

Planowany harmonogram wykładów:
 1. 23.02 podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem równoległym
  02.03 wykład nie odbędzie się
 2. 09.03 klasyczne problemy synchronizacji, semafory
 3. 16.03 semafory c.d.
 4. 23.03 monitory
  30.03 dzień wolny od zajęć
 5. 06.04 modele obliczeń równoległych, algorytmy równoległe
 6. 13.04 algorytmy równoległe c.d.
 7. 20.04 modele obliczeń rozproszonych, algorytmy rozproszone
 8. 27.04 test sprawdzający
Z testu można uzyskać 50 punktów, aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej połowę punktów z testu. Końcowa ocena z przedmiotu wynika z sumy punktów z testu i punktów z laboratoriów.

Laboratoria

Podczas laboratoriów studenci przygotowują cztery zadania, każde przewidziane na 3-4 tygodnie. 
Oddanie każdego zadania składa się z dwóch części:
 1. wysłanie rozwiązania w terminie podanym przez prowadzącego. Do wgrywania zadania proszę używać uploadera. Pliki powinny być spakowane zipem, nazwa pliku powinna być w formacie: pr_[your_login]_zad[numer-zadania].
  Rozwiązanie powinno być dosłane najpóźniej w dniu oddania o godz. 7.00 (rano!).
 2. zaprezentowanie rozwiązania podczas zajęć, dyskusja z prowadzącym, odpowiedzi na pytania.
Wysłanie zadania i brak prezentacji skutkuje niezaliczeniem zadania! Za zadania 1 i 2 można uzyskać maksymalnie 10 pkt (za każde), każde z zadań 3 i 4 jest warte 15 pkt. Każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia skutkuje karą -5 pkt.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 25 punktów z laboratorium, nie trzeba oddać wszystkich zadań.

Zajęcia, z którymi nie są związane terminy oddania zadań, mają charakter konsultacji. Jeśli nie ma mnie w sali, proszę szukać mnie w pok. 515.

Ramowy harmonogram laboratoriów:

26.02.03 - przedstawienie zadania 1
19.03 - termin oddania zadania 1, przedstawienie zadania 2
09.04 - termin oddania zadania 2, przedstawienie zadania 3
07.05 - termin oddania zadania 3, przedstawienie zadania 4
04.06 - termin oddania zadania 4
11-15.06 - ostateczny termin oddania czegokolwiek, wystawienie ocen

Zadania na laboratoria

 1. zadanie 1: semafory
  • uwaga: nie przerywamy raz rozpoczętego procesu produkcji, klątwy wpływają tylko na możliwość rozpoczęcia
 2. zadanie 2: monitory
 3. zadanie 3: algorytmy rozproszone
 4. zadanie 4: map-reduce