Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Przetwarzanie Równoległe, lato 12/13

Przetwarzanie Równoległe, lato 12/13


Wykład prowadzi dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska.

Materiały

Zasady oceniania

W ramach laboratoriów studenci będą przygotowywać 4 zadania (każde na kilka tygodni).
Zagadnienia dla poszczególnych zadań:
  1. synchronizacja w C#
  2. synchronizacja POSIX
  3. komunikacja przy użyciu biblioteki MPI
  4. algorytmy rozproszone
Oddanie programu polega na:
  1. wysłaniu rozwiązania za pomocą uploadera na stronie prowadzącego
  2. pokazaniu rozwiązania na zajęciach, omówieniu go i odpowiedzi na kilka pytań
Punktacja poszczególnych zadań:
  1. 10 pkt
  2. 10 pkt
  3. 15 pkt
  4. 15 pkt
Każdy tydzień spóźnienia to -5 pkt. z laboratorium.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zebranie co najmniej 26 punktów.

Zajęcia, na których nie są oddawane zadania, mają charakter konsultacyjny. Proszę o uprzedzanie mailem o zamiarze przyjścia.

Ramowy harmonogram


26/28.02 - zajęcia organizacyjne, rozdanie zadania 1
12/14.03 - oddanie zadania 1, rozdanie zadania 2
09/11.04 - oddanie zadania 2, rozdanie zadania 3
07/09.05 - oddanie zadania 3, rozdanie zadania 4
11/13.06 - oddanie zadania 4, wystawienie ocen z laboratorium