Ostatnia aktualizacja:
October 22. 2019 10:45:34
Aktualności / News > Dydaktyka / Teaching > Historia / History > Teoria Algorytmów i Obliczeń, zima 09/10

Teoria Algorytmów i Obliczeń, zima 09/10


Wykład prowadzi prof. nzw. dr hab. Jarosław Grytczuk.

Harmonogram przedmiotu:

1. 16.11 - dokumentacja wstępna
2. 21.12 - kontrola postępu prac
3. 04.01 - aplikacja
4. 11.01 - dokumentacja końcowa

Warunki oceniania

Studenci przygotowują projekty w zespołach dwuosobowych.
Na projekt składa się:

1. Dokumentacja wstępna (10 punktów)
- opis problemu
- sformalizowanie problemu
- projekt algorytmów (pseudokod)
- analiza algorytmów (złożoność, poprawność)
- literatura

2. Aplikacja + przykłady do testów (20 punktów) (w tym 5 podczas kontroli postępu)

3. Dokumentacja końcowa (10 punktów)
- zmiany w stosunku do dokumentacji wstępnej
- wyniki testów (w porównaniu z szacunkami)
- krótka instrukcja użytkownika

Uwagi:
- Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie ponad 20 punktów.
- Zaliczenie projektu jest obowiązkowe do zaliczenia przedmiotu (ocena z projektu stanowi 0.5 oceny z przedmiotu)
- Harmonogram może ulec niewielkim zmianom.
- Warunkiem koniecznym do uzyskania punktów za dokumentację finalną jest oddanie aplikacji
- W szczególnych usprawiedliwionych przypadkach spóźnienia mogą być rozpatrywane indywidualnie (na korzyść studenta)
- Ostatecznym terminem oddania dowolnej części projektu jest 18.01. Po tym terminie student otrzymuje 0 punktów za każdą nieoddaną część.
- Każdy tydzień spóźnienia z dowolną częścią do -5 pkt.
- Należy zaimplementować co najmniej 2 algorytmy i je porównać. Tylko jeden z algorytmów może być prostym algorytmem brute force lub zachłannym.