Ostatnia aktualizacja:
January 18. 2018 12:00:17
Aktualności / News > Nauka / Research

Nauka / Research


I would rather have today's algorithms on yesterday's computers than vice versa. - Phillipe Toint
The purpose of computing is insight, not numbers. - Richard Hamming

Zainteresowania naukowe / Research interests
 • algorytmy kombinatoryczne, zwłaszcza dla problemów NP-trudnych / combinatorial algorithms, especially for NP-hard problems
 • geometryczne reprezentacje grafów / geometric representations of graphs
 • algorytmy równoległe / parallel algorithms
I was involved in the ERC Starting Grant PARAMTIGHT under the supervision of Daniel Marx. 

Liczba Erdosa / Erdos number: 2 (Paul Erdos - Adrian Bondy)
Liczba Bacona / Bacon number: 4 (Kevin Bacon - John Malkovich - Małgorzata Rożniatowska - Tomasz Gęsikowski)
Liczba Brysia / Bryś number: 1 (Krzysztof Bryś)
Liczba Erdosa-Bacona-Brysia / Erdos-Bacon-Bryś number: 8

Jestem uczestnikiem Seminarium Kombinatoryka, Teoria Grafów i Zbiorów Uporządkowanych

Współpraca / Cooperation


Poniżej znajduje się lista osób, z którymi miałem przyjemność współpracować. / Here is the list of my co-authors (only published papers included).
 1. Konstanty Junosza - Szaniawski (photo 2011 (Berlin) - with Sławek Kwasiborski and Armin Fuegenschuh)
 2. Krzysztof Kaczmarski
 3. Jan Kratochvil (photo 2010 (Praha))
 4. Matthieu Liedloff (photo 2012 (Orleans) - with Dieter Kratsch and Kostek Szaniawski)
 5. Martin Pergel
 6. Peter Rossmanith
 7. Piotr Przymus
 8. Albert Wolant
 9. Michał Dębski
 10. Zbigniew Lonc (photo 2016 (Istanbul) - with Nick Brettell and Michael Lampis)
 11. Adrian Bondy
 12. Joanna Sokół
 13. Krzysztof Węsek
 14. Bartłomiej Bosek
 15. Sebartian Czerwiński
 16. Jarek Grytczuk
 17. Édouard Bonnet (photo 2016 (Lugano) - with Till Miltzow)
 18. Till Miltzow (photo 2016 (Lugano) - with Edouard Bonnet)
 19. Csaba Biró
 20. Daniel Marx (photo 2016 (Budapest) - with the PARAMTIGHT team)
 21. Paweł Naroski (photo 2016 (Budapest) - with the grave of Paul Erdos)
 22. Pedro Montealegre
 23. Valentin Garnero
 24. László Egri
 25. Florian Sikora