SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich:  dr Tomasz Traczyk:  tomtracz@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki

AKTUALNOŚCI

                                                                                                             
            Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora PW z dnia 15.09.2015 r. w tym  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy  materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz załączniki, na rok akademicki 2015/2016,
znajduje się na stronach
www.bss.ca.pw.edu.pl
Zakładka -  Pomoc materialna
Tam też znajdziecie Państwo wszystkie obowiązujące wnioski i formularze.

             Nadal podstawowymi dokumentami są zaświadczenia z Urzędów Skarbowych oraz oświadczenia o dochodach  niepodlegających
 opodatkowaniu oraz inne dokumenty potwierdzające deklarowany dochód.
Szczegóły w Załączniku do Zarządzenia Rektora "Zasady ustalania i dokumentowania dochodu".

 Dla gospodarstw rolnych
niezbędne jest zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, w tym hektarów przeliczeniowych.
Próg dochodowy do stypendium socjalnego, nie więcej niż 950 zl na osobę.

                  Podania o przyznanie stypendium socjalnego, w czasie roku  są przyjmowane do 15 każdego miesiąca.

                                                                            Drodzy studenci, ta strona już wygasa, będą inne sposoby przekazywania informacji o świadczeniach  pomocy materialnej.  
System rankingowo stypendialny jest zamknięty.  Ja kończę pracę na Wydziale MiNI, miło się z Wami pracowało.
Życzę samych sukcesów, spełnienia marzeń i tak ogólnie wszystkiego dobrego.
H.Simonow

                                                                                           
                                                                                               Lista rankingowo - stypendialna:

https://gamma.mini.pw.edu.pl/ranking/

                                                                                                   5% najlepszych studentów zarejestrowanych w Systemie Rankingowo - Stypendialnym
stan na dzień 30 sierpnia 2014
 
Informatyka
Matematyka
                    
                       5% najlepszych studentów zarejestrowanych w Systemie Rankingowo - Stypendialnym
stan na dzień 14 sierpnia 2013
 
Informatyka
Matematyka

                    
                       5% najlepszych studentów zarejestrowanych w Systemie Rankingowo - Stypendialnym
stan na dzień 31 sierpnia 2012

Informatyka
Matematyka