SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich: prof. nzw. dr hab. Jacek Mańdziuk: mandziuk@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki
Strona dla absolwentów ...

                               26 lutego 2008 r.,  po raz  drugi,  absolwentom  Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych  
                               skromnie ale uroczyście zostały wręczone dyplomy.

                                       Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Prodziekan ds. Nauczania dr Marian Majchrowski


Prodziekan ds. Studenckich prof. nzw. dr hab. Jacek Mańdziuk                           Prodziekan ds. Ogólnych dr Irmina Herburt i Prodziekan ds. Nauczania dr Marian Majchrowski


Wręczenie dyplomu


      Pani inżynier Katarzyna Zajkowska-Bielecka     Pan magister Bartosz Jabłoński     Pani licencjat Joanna Dziewańska


Wszyscy uczestnicy uroczystości

                                                            Następna uroczystość jest planowana w czerwcu  2008 r.