SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich:  dr Tomasz Traczyk: tomtracz@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki

DOMY STUDENCKIE

Zasady i tryb przyznawania miejsc w domach studenckich zawarte są w przepisach:

           Komisja Kwaterunkowa Wydziału Matematyki I Nauk Informacyjnych

Przewodniczący:  Tomasz Urbaszek

                Kontakt:  strona WRS MiNI i strona  systemu kwaterunkowego - SEKS
               
                Wszystkie informacje na temat zakwaterowania w Domach Studenckich, na rok akademicki 2014/2015 można znaleźć
                na stronie:
                                                                               
                                                                                https://www.kwaterunek.sspw.pl

             

Przydatne podpowiedzi dla nowoprzyjętych studentów:

    -    Proszę zapoznać się z zamieszczonym na  stronie systemu kwaterunkowego  Harmonogramem kwaterowania oraz z poradnikiem. 

                                   Dyżury Komisji Kwaterunkowej - składanie dokumentów:

                                   18, 19, 25, 26 lipca 2015 oraz 1 i 2 sierpnia 2015 r. pok. 45a