ALzG 2009/10

Algebra Liniowa z Geometrią


Polecam www.mini.pw.edu.pl/~swirszcz

Dwa kolokwia po 16 pkt, kartkówki 8pkt, aktywność 10.

Zadania z semestru zimowego roku akademickiego na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~pnaroski/www/?Dydaktyka:Informacje_dla_student%F3w

Zestaw 10 - Przestrzenie wektorowe

Zestaw 11 - Liniowa niezależność

Zestaw 12
- Bazy przestrzeni wektorowych
                                         generator macierzy do zadania 12.10 excel   Openoffice

Zestaw 13 - Przekształcenia liniowe

Zestaw 14 - Przekształcenia liniowe cd.

Zestaw 15 - Rzuty

Zestaw 16 - Wartości własne

Zestaw 17 - Diagonalizacja
                                      generator macierzy do zadania 17.2 exel

Zestaw 18 - Formy hermitowskie

Zestaw dla ambitnych

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|

Kolokwium 2 2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|

Kolokwium 3 2002/03|2004/05|2006/07|2007/08|2008/09

Kolokwium 4 2004/05|2006/07|2007/08|2008/09

Literatura

[1] T.Świrszcz Algebra liniowa z Geometrią


Literatura uzupełniająca:

[1] J. Klukowski, I.Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT 2004, wyd. IV uzupełnione
[2] J. Klukowski, Algebra w zadaniach, OWPW, Warszawa, 1999
[3] M. Mączyński, J.Muszyński, T.Traczyk, W. Żakowski, Matematyka t.I, WNT
[4] A. I. Kostrikin, Wstęp do algebry , PWN, Warszawa, 1982.
[5] A. I. Kostrikin, J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria , PWN, Warszawa, 1993.
[6] A. I. Kostrikin, Zbiór zadań z algebry , PWN, Warszawa, 1995.
[7] T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa.
[8] Studia Informatyczne  http://wazniak.mimuw.edu.pl/