AZ

Algorytmy Zaawansowane

Zestaw przygotowawczy do egzaminu


Terminy:
1.  do końca marca: dokumentacja wstępna (mailem) (10pkt):
                               - przedstawienie problemu i opis jego rozwiązania (pseudokod)
                               - analizę poprawności (jakości) i złożoności stworzonego algorytmu
2. do 19 maja: wersja beta aplikacji.
3. do końca maja aplikacja aplikacja (20pkt) i dokumentacja końcowa (10 pkt):
                               - lista zmian w stosunku do dokumentacji wstępnej
                               - opis programu dla użytkownika
                               - opis testów oraz wnioski, wnioski, wnioski
                               - podział prac
Po przysłaniu dokumentacji końcowej trzeba się umówić na oddanie projektu.

Spóźnienie na każdy termin za każdy rozpoczęty tydzień -3 pkt.

Bardzo proszę:
- Żądać automatycznego potwierdzenia otrzymania wiadomości gdy wysyłają mi państwo dokumentację lub aplikacje
- Alpha odrzuca pliki exe, więc proszę wysyłać je spakowane z hasłem, lub umieszczać na serwerze i przysyłać link.
- posługiwać się nazwą projektu (lista)
- nie marnować miejsca na pierwszej stronie dokumentacji na sam tytuł i autorów, ale wypełnić ją również treścią.

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 30pkt z egzaminu oraz co najmniej 20 pkt z projektu

Literatura:

[1] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest "Wprowadzenie do algorytmów"

[2] M.M. Sysło, N. Deo, J.S. Kowalik "Algorytmy optymalizacji  dyskretnej"