ELiTM

Elementy Logiki i Teorii MnogościEgzamin poprawkowy środa (według planu piątkowego) 31 marca g 14:15. sala 213

Konsultacje

środa g 14-16 sala 237 IL (inżynieria lądowa)

Czy ktoś z państwa jest zainteresowany konsultacjami w piątek po godzinie 16, w sobotę o 16:45, wtorek 30go o 18 ?

przypominam że egzamin z Elitmu jest 31.III środa g 14:15, ale plan tego dnia jest piątkowy.
Ustny dla matematyków jest tego samego dnia, dla informatyków zapewne innego dnia.

Przypominam również że konsultacje polegają na zadawaniu pytać odnośnie zadań które próbowało się zrobić.


Dla matematyków wszystko jak to tej pory, z wyjątkiem tego że ćwiczenia się nie liczą. Ustny od ręki.
dla informatyków (wszystkich chętnych co nie zaliczyli):
Część zadaniowa 30 pkt - układam ja - analogicznie do zadań matematyków (przykłady egzaminu na stronie - zadania 6-10)
cześć testowa 20pkt - układa prof Rutkowski.
ustny później u prof Rutkowskiego, o ile będzie potrzebny.
Lista na teoretyczny na mojej stronie obowiązuje jedynie matematyków.

Na egzamin ustny jak sama nazwa wskazuje przychodzimy z kartką i długopisem.
Mogę zapytać o definicję słów których się używa (np predykat, formuła atomowa, funkcja, suma, liczba całkowita). Brak poprawnej odpowiedzi na tego typu pytanie jest kompromitująca i skutkuje natychmiastowym zakończeniem egzaminu lub czymś gorszym.
W pytaniu o konstrukcje liczb całkowitych, wymiernych należy zdefiniować działania.

Średnia z drugiego terminu to 19 pkt, przepołowiło 30 osób z 67. Do ustnego dopuszczonych jest 84 osoby.

Wyniki egzaminu pisemnego zostały wysłane. Sredna to 14 pkt. 21 na 91 osób przepołowiło.
ZADANIA ZADANIA2
Zachęcam żeby przyjść do mnie obejrzeć prace - w dowolnym terminie, w czasie egzaminów ustnych. np piątek 11-12.
Sala 333 lub 336 Gmach Chemii ul Noakowskiego za Gmachem Głównym - radzę wchodzić od strony fontanny.
Wszystkich nie usatysfakcjonowanych swoim wynikiem zapraszam na drugi termin. Liczy się lepszy wynik.

Osoby które zdobyły z ćwiczeń co najmniej 32 pkt są zwolnione z części pisemnej egzaminu, z liczba punktów którą uzyskały na ćwiczeniach.

Aby przystąpić do egzaminu pisemnego nie jest wymagana żadna minimalne liczba punktów z ćwiczeń.

Osobom, którym nie uda się otrzymać oceny pozytywnej, a z ćwiczeń lub z części pisemne będą miały co najmniej 20 pkt zaliczam ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń zwalnia z opłaty w wypadku powtarzania przedmiotu, może być też brane pod uwagę przy rejestracji.
Przypominam że na ocenę ostateczną ma jedynie wpływ suma punktów z ćwiczeń i egzaminu.Lista pytań na egzamin ustny
ELiTM 0 - Indukcja

ELiTM 1 - Rachunek zdań

ELiTM 2 - Rachunek predykatów

ELiTM 3 - Rachunek zbiorów

ELiTM 4 - Uogólniony rachunek zbiorów

ELiTM 5 - Relacje

ELiTM 6 - Funkcje

ELiTM 7 - Zbiory częściowo uporządkowane

ELiTM 8 - Moce zbiorów

Literatura:
  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009

Kolokwium 2 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009