MD (MiNI)


ćwiczenia z Matematyki Dyskretnej prowadzi w semestrze zimowym 2009/10 mgr Paweł Naroski
polecam jego stronę www.mini.pw.edu.pl/pnaroski

Matematyka Dyskretna


Zestaw 1 - Indukcja

Zestaw 2 - Zliczanie

Zestaw 3 - Tożsamości

Zestaw 4 - Liczby podziału

Zestaw 5
- Zasada włączania - wyłączania

Zestaw 6 - Funkcje tworzące

Zestaw 7
- Notacja O()

Zestaw 8 - Kody

Zestaw 9 - Grafy

Zestaw 10 - Drzewa, spójność

Zestaw 11 - Obwód Eulera, Cykl Hamiltona

Zestaw 12 - Kolorowanie grafów

Zestaw 13 - Planarność

Zestaw 14 - Skojarzenia, sieci

Zestaw 15 - Liczba Ramseya

 

Zestaw 16 - Matroidy


Literatura podstawowa:

  1. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.
  3. Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z Kombinatoryki, cz. 1, WNT, Warszawa 1998.
  4. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
  5. R. J. Wilson, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa 1998.
  6. R. Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag 1997,2000,2005 http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/GraphTheoryIII.pdf
  7. http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.html

Regulamin zaliczenia przedmiotu: Podstawę zaliczenia stanowią dwa kolokwia po 16 punktów, aktywność na ćwiczeniach 8pkt oraz egzamin. Razem 100 pkt.  Ocena 3.0 – 50-59 pkt, 3.5 – 60-69 pkt, 4.0 – 70-79 pkt, 4.5 – 80-89 pkt, 5.0 – 90-100 pkt. Nie ma możliwości poprawy kolokwiów. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, dopuszczalna dwa razy nieusprawiedliwiona nieobecność.
Autoryzowany konspekt wykładu-grafy (2006) - redakcja Michał Okulewicz

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2004|2005|2006|2007

Kolokwium 2 2004|2005|2006

Kolokwium 3 2004|2005|2006|2007

Kolokwium 4 2004|2005|2006|2007

Kolokwia poprawkowe (lato)