TAiO 2

Teoria Algorytmów i Obliczeń 2.


egzamin poprawkowy 2 września g 12:15 sala 437 GG
Laboratoria:
Poniedziałek 12:15-13  221GG
Wtorek  9:15-12  317GG
Czwartek 9:15-10 221GGLaboratoria mają charakter projektowy, tzn nie trzeba przychodzić co tydzień. Proszę przychodzić wyłącznie gdy odczuwają Państwo taką potrzebę, np chcą się skonsultować lub oddać projekt.
Na laboratoria można przychodzić dowolnie w terminach:
Poniedziałek 12:15-13, Wtorek 9:15-12, Czwartek 9:15-10


Lista projektów

Każdy projekt przewidziany jest dla dwuosobowego zespołu studentów. Projekt powinien składać się z implementacji komputerowej z przykładowymi danymi (20pkt) oraz dokumentacji (20pkt).

Projekty przydzielane są na zasadzie losowania na laboratorium według planu, lub później e-mailem (trzeba podać liczbę naturalną, na podstawie której algorytm przydzieli projekt). Zatem nie ma konieczności przychodzenia na pierwsze laboratorium.

Dokumentacja powinna zawierać:
- przedstawienie problemu i opis jego rozwiązania (4pkt),
- analizę poprawności (jakości) i złożoności stworzonego algorytmu (4pkt),
- opis programu dla użytkownika (4pkt),
- opis techniczny programu (ew komentarze w kodzie) (4pkt),
- opis przykładowych testów (4pkt).

Projekt wstępny zawierający opis problemu i jego rozwiązania
należy wysłać mailem do 31 X (nie trzeba przychodzić, po to wymyślono internet), każdy tydzień spóźnienia -1pkt (max -4 pkt).
Cały projekt należy wysłać do 31 XII i umówić się na prezentacje, za
każdy tydzień spóźnienia -3pkt (max -12).


Po otrzymaniu projektu wstępnego odpisuję że otrzymałem, jeśli ktoś nie dostał potwierdzenia to proszę o kontakt.
Po przeczytaniu (co trochę trwa) odpisuję że wszystko jest ok lub że mam jakieś uwagi.

Bardzo proszę żeby na pierwszej stronie dokumentacji nie marnować miejsca na sam tytuł i autorów, ale wypełnić ją również treścią.


Literatura:

[1] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest "Wprowadzenie do algorytmów"

[2] M.M. Sysło, N. Deo, J.S. Kowalik "Algorytmy optymalizacji  dyskretnej"