WZOD

Wybrane Zagadnienia Optymalizacji Dyskretnej

EGZAMIN 4 września g 14 sala 426Każdy projekt przewidziany jest dla dwuosobowego zespołu
studentów. Projekt powinien składać się z implementacji
komputerowej (20pkt) oraz dokumentacji (20pkt).

Dokumentacja powinna zawierać:
- przedstawienie problemu i opis jego rozwiązania (4pkt),
- analizę poprawności (jakości) i złożoności stworzonego algorytmu (4pkt),
- opis programu dla użytkownika (4pkt),
- opis techniczny programu (4pkt),
- opis przykładowych testów, wnioski (4pkt).

Projekt wstępny zawierający opis problemu i jego rozwiązania należy wysłać do .........., każdy
tydzień spóźnienia -1pkt (max -4 pkt). Cały projekt należy wysłać do ........ i omówić się na
prezentacje, za każdy tydzień spóźnienia -3pkt (max -12).Sylabus

Program przedmiotu:

  1. Pojęcia wstępne.
  2. Maksymalny przepływ w sieciach, algorytm Edmondsa-Karpa, Diraca.
  3. Zastosowanie algorytmów przeszukujących wgłąb i wszerz.
  4. Generowanie obiektów kombinatorycznych: permutacji, podzbiorów, podziałów, zbiorów niezależnych w grafach.
  5. Zagadnienie kolorowania grafów: algorytmy dokładne wyznaczania liczby chromatycznej oparte na generowaniu maksymalnych zbiorów niezależnych, sprawdzanie k-kolorowalności grafu.
  6. Problem pakowania.
  7. Szeregowanie zadań na jednej maszynie.
  8. Problem spełnialności formuły boolowskiej (SAT): wielomianowość 2-SAT, algorytmy rozwiązujące k-SAT, SAT.
Przedmioty poprzedzające: Matematyka Dyskretna, Algorytmy i Struktury Danych.

 Literatura podstawowa:

[1] T.H. Cormen. C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 1997,1998, 2004.

[2]  M.M. Sysło, N. Deo, J.S. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN.

[3] W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.

 

Regulamin zaliczenia przedmiotu: Projekt: Implementacja jednego z omawianych algorytmów wraz z dokumentacją (40 pkt). Kolokwium zaliczeniowe jedno pod koniec semestru z materiału przedstawionego na wykładzie (60 pkt). Razem 100 pkt.  Z projektu i z kolokwium należy zdobyć przynajmniej 50% możliwych punktów. Ocena 3.0 – 50-59 pkt, 3.5 – 60-69 pkt, 4.0 – 70-79 pkt, 4.5 – 80-89 pkt, 5.0 – 90-100 pkt.