ELiTM

Elementy Logiki i Teorii Mnogości


Lista pytań na egzamin ustny

Terminy na główej stronie


Konsultacje
piątek 28I g 16:15 sala 422A

ELiTM 0 - Indukcja

ELiTM 1 - Rachunek zdań

ELiTM 2 - Rachunek predykatów

ELiTM 3 - Rachunek zbiorów

ELiTM 4 - Uogólniony rachunek zbiorów

ELiTM 5 - Relacje

ELiTM 6 - Funkcje

ELiTM 7 - Zbiory częściowo uporządkowane

ELiTM 8 - Moce zbiorów konspekt wykładu

Literatura:
  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009

Kolokwium 2 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009