ELiTM zaoczne


Elitm0 - indukcja 

ELiTM1 - rachunek zdań i predykatów

ELiTM2 - rachunek zbiorów

ELiTM3 - sumy i przecięcia

ELiTM4 - relacje 

ELiTM5 - funkcje 

ELiTM6 - zbiory częściowo uporządkowane

ELiTM7 - moce zbiorówLiteratura:

  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci
polecam kolokwia z zeszłych lat na studiach dziennych