ItMM

Introduction to Modern Mathematics

Consultations    Tuesday 18 Jan 5 pm. room 327
Test 19 Jan

ItMM 0- Induction

ItMM 1 - Logic

ItMM 2 - Sets

ItMM 3 - Intersetions and Unions

ItMM 4 - Relations

ItMM 5 - Functions

ItMM 6
- Order setsTests from previous years
Test 1 2008|2009|2010|
Test 2 2008|2009|

Literature:
  1. "Discrete Mathematics" by S.Lipschutz and M.Lipson, McGraw-Hill
  2. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  3. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  4. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  5. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  6.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  7. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci