MD


Matematyka Dyskretna kierunek Matematyka


Strona wykładowcy strony prowadzących ćwiczenia równolegle X4 X5 X6
Planowane terminy kolokwiów: 15 marca, 14 kwietnia, 17 maja i 7 czerwca, godz. 11-12, czyli na drugiej godzinie wykładu. Sale 231 i 412.

Konsultacje Piątek 3.06 g  16:15 sala 213

Zestaw 1 - Zliczanie

Zestaw 2 - Tożsamości

Zestaw 3 - Zadada włączania-wyłączania

Zestaw 4 - Funkcje tworzące

Zestaw 5 - Grafy początek

Zestaw 6 - Euler i drzewa

Zestaw 7 - Spójność, grafy dwudzielne

Zestaw 8 - Grafy Hamiltonowskie

Zestaw 9 - Kolorowanie

zestaw przygotowawczy do kolokwium 1

zestaw przygotowawczy do kolokwium 2

zestaw przygotowawczy do kolokwium 3

zestaw przygotowawczy do kolokwium 4