ELiTM dla Inf.Konsultacje z ELiTMU środa (plan piątkowy) 7 marca g 15:15; 16:15; 17:15  sala 333 GCh
Egzamin poprawkowy z ELiTMu czwartek 8.03 g. 16:15 sala 107 GMiNI
Kolejny egzamin poprawkowy dopiero we wrześniu.


Kolokwium 1 30.11.11 na wykładzie
Kolokwium 2 25.01.12 na wykładzie

Pytania z teorii na egzamin

ELiTM 0 - Indukcja

ELiTM 1 - Rachunek zdań

ELiTM 2 - Rachunek predykatów

ELiTM 3
- Rachunek zbiorów

ELiTM 4 - Uogólniony rachunek zbiorów

ELiTM 5 - Relacje

ELiTM 6 - Funkcje

ELiTM 7 - Zbiory częściowo uporządkowane

ELiTM 8 - Moce zbiorów

Literatura:
  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci
Zasady zaliczenia.
ćwiczenia 40pkt w tym 2 kolokwia po 15pk, 5 pkt kartkówki, 5 pkt aktywność na zajęciach.
egzamin pisemny 60 w tym: 40pkt (zadania) + 20pkt (teoria)
Z części zadaniowej można być zwolnionym jeśli z ćwiczeń zdobędzie się co najmniej 32 pkt. wtedy za wynik z egzaminu z zadań uznaje się wynik z ćwiczeń.
Osoby zwolnione z egzaminu z zadań przychodzą na egzamin pisemny, tylko na cześć teoretyczną (ze wszystkimi)
Wbrew wcześniejszym planom nie udało się zorganiować terminu zerowego z teorii dla osób zwolnionych.
Do zaliczenia przedmiotu liczy się jedynie suma punktów z ćwiczeń i egzaminu, (w szczególności można mieć zero punktów z ćwiczeń, jeśli się ma przynajmniej 50 z egzaminu)
od 50pkt - 3.0
od 60pkt - 3.5
od 70pkt - 4.0
od 80pkt - 4.5
od 90pkt - 5.0

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009|2010

Kolokwium 2 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009|2010|

Zestawy zadań z kolokwiów mogą zawierać literówki - bardzo proszę zgłaszać gdy ktoś takową zauważy.