ItMM

Introduction to Modern Mathematics

ItMM 0- Induction

ItMM 1 - Logic

ItMM 2 - Sets

ItMM 3 - Intersetions and Unions

ItMM 4 - Relations

ItMM 5 - Functions

ItMM 6 - Order setsTests from previous years
Test 1 2008|2009|2010|
Test 2 2008|2009|2010|
2011 test1|test2|test3|test4

Literature:
You got electronic access to some books on Itmm:

http://www.bg.pw.edu.pl/ezrodla.html -> Lista tytułów e-źródeł -> Title begins with "discrete mathematics"


  Discrete MathematicsVatsa, B.S..
New Age International, 2009.
      
in e-books: Ebrary Academic Complete Subscription Collection

  Discrete mathematics : elementary and beyondLovász, László.
Springer, 2003.
      
in e-books: Ebrary Academic Complete Subscription Collection

  Discrete Mathematics with Applications  Koshy, Thomas.
Academic Press [Imprint], 2003.
      
in e-books: ScienceDirect Mathematics eBook Collection 1995-2006

  Schaum's outline of theory and problems of discrete mathematics2nd ed. / Lipschutz, Seymour.
Alternate Title: Discrete mathematics
McGraw-Hill, 1997.
      
in e-books: Ebrary Academic Complete Subscription Collection

and moreover the following are recommended
  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci