MD2


Matematyka Dyskretna 2


Konsultacje sobota 08.09 g 11 sala 105 ?


Zestaw 9 - Grafy

Zestaw 10 - Drzewa, spójność

Zestaw 11 - Obwód Eulera, Cykl Hamiltona

Zestaw 12 - Kolorowanie grafów

Zestaw 13 - Planarność

Zestaw 14 - Skojarzenia, sieci

Zestaw 15 - Liczba Ramseya

 

Zestaw 16 - Matroidy


Literatura podstawowa:

  1. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.
  3. Lonc Z., Wstęp do algorytmicznej teorii grafów, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61993-01-8, s.121
  4. Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z Kombinatoryki, cz. 1, WNT, Warszawa 1998.
  5. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
  6. R. J. Wilson, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa 1998.
  7. R. Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag 1997,2000,2005 http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/GraphTheoryIII.pdf
  8. http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.html

Regulamin zaliczenia przedmiotu: Podstawę zaliczenia stanowią dwa kolokwia po 16 punktów, aktywność na ćwiczeniach 8pkt oraz egzamin. Razem 100 pkt.  Ocena 3.0 – 50-59 pkt, 3.5 – 60-69 pkt, 4.0 – 70-79 pkt, 4.5 – 80-89 pkt, 5.0 – 90-100 pkt. Nie ma możliwości poprawy kolokwiów. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, dopuszczalna dwa razy nieusprawiedliwiona nieobecność.Autoryzowany konspekt wykładu-grafy (2006) - redakcja Michał Okulewicz

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 3 2004|2005|2006|2007|2008|

Kolokwium 4 2004|2005|2006|2007|2008|