Warsztaty


lekka średnia ciężka nafta (90 80 70 oktanów), lekka ciężka ropa, residuum.

Destylacja
surowiec1 0.1 0.2 0.2 0.12 0.2 0.13
surowiec2 0.15 0.25 0.18 0.08 0.19 0.12

Reformacja -> zreformowana benzyna 115 oktanowa
lekka nafta -> 0.6 zreformowanej
średnia nafta -> 0.52 zreformowanej
cieżka nafta -> 0.45 zreformowanej

Cracking
lekka ropa -> 0.68 zcrakowanej ropy i 0.28 zcrakowanej benzyny   
cieżka ropa -> 0.75 zcrakowanej ropy i 0.2 zcrakowanej benzyny (105 oktanów)
reszta -> 0.5 smaru 

Mieszanie
auta:
paliwo standart (84) premium (94) <-nafta, zrefirniwana benzyna, zcrakowana benzyna

samoloty: ciśnienie =<1
lekka, ciężka, zcrakowana ropa residuum ciśnienie: 1.0 0.6 1.5 0.005

olejnapendowy lekka, zcrakowana, cieżka ropa i residuum w proporcjach 10:4:3:1

surowiec1 =<20000
surowpiec2 =<30000
destylacja =< 45000
reformacja =< 10000
cracking =< 8000
500 =< smar =<1000

premium >= 0.4 standart

premium, standart, samolotowa, olejnapędowy, smar
700, 600, 400, 350, 150.