ELiTM dzienne


Pytania z teorii


Konsultacje piątek 10 maja godz 14 sala 312
Egzamin 15 Maj godzina 16 sala 102

Zadania na ćwiczenia (możliwe aktualizacje)


ELiTM 0 - Indukcja

ELiTM 1 - Rachunek zdań

ELiTM 2 - Rachunek predykatów

ELiTM 3 - Rachunek zbiorów

ELiTM 4  - Uogólniony rachunek zbiorów

ELiTM 5 - Relacje

ELiTM 6 - Funkcje 

ELiTM 7 - Zbiory częściowo uporządkowane

ELiTM 8 - Moce zbiorów

Literatura:

  1. W. Marek, J. Onyszkiewicz - Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach,
  2. H. Rasiowa - Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
  3. K. Kuratowski - Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
  4. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
  5.  W. Guzicki, P. Zakrzewski - Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN 2005
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci
Zasady zaliczenia.
ćwiczenia 40pkt w tym 2 kolokwia po 15pk, 5 pkt kartkówki, 5 pkt aktywność na zajęciach.
egzamin 60 w tym pisemny: 40pkt (zadania) + 10 teoria, ustny (teoria) 10pkt.
Z części zadaniowej można być zwolnionym jeśli z ćwiczeń zdobędzie się co najmniej 32 pkt. wtedy za wynik z egzaminu z zadań uznaje się wynik z ćwiczeń. Dla osób zwolnionych z zadań planowany jest termin zerowy z teorii. 
Do zaliczenia przedmiotu liczy się jedynie suma punktów z ćwiczeń i egzaminu
od 50pkt - 3.0
od 60pkt - 3.5
od 70pkt - 4.0
od 80pkt - 4.5
od 90pkt - 5.0

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009|2010

Kolokwium 2 2002|2002m|2003|2004|2005|2006i|2006m|2007|2008|2009|2010|

Zestawy zadań z kolokwiów mogą zawierać literówki - bardzo proszę zgłaszać gdy ktoś takową zauważy.