ALzG

Algebra Liniowa z Geometrią 

Materiały do laboratoriów na http://www.mini.pw.edu.pl/~kierzkowskij/www/?Octave

zaliczenie laboratoriów 1

zaliczenie laboratoriów 2

Sprowadz do postaci Jordana

A1=[

-9 , 1 , 2 , -7 , 2 ;
-2 , 2 , 0 , -2 , 0 ;
-10 , 1 , 4 , -6 , 2 ;
11 , -1 , -2 , 9 , -2 ;
-11 , 1 , 2 , -7 , 4

]


A2=[

-5 , 0 , 1 , -4 , 2 ;
-7 , 2 , 1 , -4 , 2 ;
-6 , 0 , 3 , -3 , 2 ;
7 , 0 , -1 , 6 , -2 ;
-7 , 0 , 1 , -4 , 4

]

A3=[

-14 , 1 , 3 , -7 , 6 ;
-6 , 2 , 1 , -2 , 3 ;
-18 , 1 , 5 , -7 , 8 ;
15 , -1 , -3 , 9 , -5 ;
-16 , 1 , 3 , -7 , 8

]


A4=[

-14 , 1 , 3 , -9 , 4 ;
-7 , 2 , 1 , -4 , 2 ;
-15 , 1 , 5 , -8 , 4 ;
16 , -1 , -3 , # , -4 ;
-16 , 1 , 3 , -9 , 6

]

{Large Formy hermitowskie }

zamień | odejmij

1. Znaleźć postać kanoniczną $g$ oraz bazę w której ją przyjmuje, znaleźć $U^perp$ jeśli $U={cal L}({cal U})$.


a) $g(B,B)= [1,   1,   0;
 1,   2,  1;
  0,   1,   1]$, $M_B({cal U})= [
1,   1; 1,   -1; 2,   0]$, $M_B(v)= [1;   1; 1]$.
 
Znaleźć $g$-ortogonalny rzut wektora $v$ na $U=lin({cal U})$ o ile to możliwe.bigskip

b)  $g(B,B)=[0    ,1    ,-1,    1;
1    ,0,    1,    -1;
-1,    1,    0,    1;
1,    -1,    1,    0;]$,$M_B({cal U})=[1    ,    -1;
0    ,    1;
1,    0;
0,    1]$.

2. (17.4) Daną formę kwadratową sprowadzić do postaci kanonicznej,
znaleźć bazę w której ma postać kanoniczną, zbadać określoność
formy.

a) $f(x)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+7x_4^2+
2x_1x_2+2x_1x_3+2x_1x_4+2x_2x_3+6x_2x_4+4x_3x_4$,

b) $f(x)=4x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_2-3x_2x_3$,


c) $f(x)=x_1^2+5x_2^2-4x_3^2+ 2x_1x_2-4x_1x_3$,

d) $f(x)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$,

e) $f(x)=3x_1^2+2x_2^2-x_3^2-2x_4^2+ 2x_1x_2-4x_2x_3+2x_2x_4$,