Aktualności > Dydaktyka > Archiwum 2014/15+ > Modelowanie 2014/15

Modelowanie 2014/15

Cześć II - programowanie liniowe i całkowitoliczbowe 

zaliczenie 10 zaliczenie 12

wykład 1 | wykład 2 | wykład 3 | wykład 4 | wykład 5


Praca domowa 1 dane 1 | lab 2 | praca domowa 2 | lab 3 | Praca domowa 3 | lab 4 |

Przykładowe zaliczenia  przykładowe dane 

instrukcja zimpla

UWAGA: W ramach pracy domowej wysyłamy plik *.zpl oraz plik *.lp. W treści
maila należy podać wartość optymalnej funkcji celu w postaci odpowiedzi
całym zdaniem.
Tytuł maila: MM-PD3 Kowalski Jan
Nazwy wysyłanych plików: pd3.zpl, pd3.lp

Zasady zaliczenia: punktowane laboratoria  30.04 25 pkt, dokumentacja powykonawcza 25pkt. Brak pracy na laboratoriach -2 pkt, brak pracy domowej -2 pkt (max -16).