Modelowanie

ZALICZENIE

oddajemy na \secundusupload przeciągając plik typu zpl do MM2016 nazwa pliku nr.indeksu.zpl proszę podpisać się w pliku imeniem i nazwiskiem.

Cześć II - programowanie liniowe i całkowitoliczbowe 

wykład 1 | wykład 2 | wykład 3 | wykład 4 | wykład 5

Praca domowa 1 dane 1 | lab 2 | praca domowa 2lab 3Praca domowa 3 | lab 4 |

instrukcja zimpla

Przykładowe zaliczenia  przykładowe dane


UWAGA: W ramach pracy domowej należy w mailu podać wartość optymalną funkcji celu, a następnie skopiować treść pliku *.zpl i wkleić ją do treści maila.
Tytuł maila: MM-PD3 Kowalski Jan


Zasady zaliczenia: praca na laboratoriach 4x1 pkt , prace domowe 4x1 pkt, zaliczenie na ostatnich laboratoriach 25 pkt, dokumentacja powykonawcza 17pkt. Razem 50 pkt, do zaliczenia co najmniej 20 pkt z tej tercji, co najmniej 75 pkt z całego przedmiotu.