Aktualności > Humor > na kolokwium

na kolokwium

Poniżej znajduje się kolekcja cytatów z kolokwiów pisanych przez moich studentów i nie tylko moich. Umieściłem te cytaty bez zgody (a może nawet wbrew woli) autorów, bez podania ich imion i nazwisk, co ewidentnie stanowi naruszenie praw autorskich. Nie mniej jednak jestem przekonany, że podając nazwiska autorów mógłbym być posądzony o znieważenie. Na życzenie autora mogę umieścić jego personalia, co uwolni mnie od moralno-prawnych rozterek.

Jeszcze raz zwracam uwagę, że poniższe teksty pochodzą z pisemnych prac studentów.

niech n będzie liczbą, która pomnożona przez 2 daje k - napisanie  "n=k/2" było najwyraźniej zbyt banalne ;)

ta tautologia nie jest prawdziwa

nie udało się udowodnić, że ten schemat nie jest tautologią, więc nią jest

Po sprawdzeniu w grafie Petersena wnioskuję że twierdzenie jest prawdziwe

6>5 - Sprzeczność

Dana rodzina ma system reprezentantów ponieważ z dowolnych trzech można wybrać jednego.

Wspaniale, funkcja jest różnowartościowa

Nie mam linijki, ale wierzę że wykres się Panu spodoba

Jeśli graf jest spójny i istniały by 2 najdłuższe drogi nie mające wspólnego wierzchołka, to ze spójności wynikało by że którąś z tych dróg można przedłużyć łącząc (wspólnym wierzchołkiem) z drugą najdłuższą drogą

(na kolokwium z algebry) nie umiem mnożyć macierzy, ale liczy się przecież rozumowanie

pochodne cząstkowe niestety istnieją

bazę tworzą wszystkie wektory i tak w nieskończoność więc jest to suma prosta

Punkt zawierający prostą

punkt równoległy do prostej

asymptota ukośna y=ex

asymptota pionowe w punkcie y=1

Nie będę tego liczyć, nie jestem desperatem.

Rozwiązanie jest banalne, ale margines jest za mały

Nie wiadomo ekstrema, można jest i można nie ma

Tak, ponieważ jeśli w X nie ma takiego przedziału to jeśli nie całkiem przejdzie na Y to tam też takiego przedziału nie będzie.

Nie, bo nie wszystkie punkty z X przejdą, wiec może być tak że granica jednego z ciągów przejdzie poza Y, więc jej tam nie będzie.

Ojś, właśnie sobie uświadomiłem, że graf pełny to niekoniecznie regularny.

"... ale nie mam siły tego zapisywać. No dobrze, wysilę się" (Paweł Stankowski R2)

"wynika to z prostej obserwacji, która jest oczywistym faktem"

"dość oczywiste, przynajmniej dla mnie" - w tym miejscu mój student wątpił w moją domyślność, słusznie zresztą.

"Zakładam, że zero nie należy do parzystych" - założenie zdecydowanie błędne, choć dość rozpowszechnione.

"relacja nie jest przechodnia ... Relacja jednak jest przechodnia" (Piotr Komisarski P2)

"... las, jak powszechnie wiadomo składa się z drzew."

"każdy element jest swoim elementem"

"Funkcja f : R ®Z nie jest funkcją na, gdyż odwzorowanie f : Z ®R tej samej funkcji nie jest 1-1."

"Funkcja f : R ®Z nie jest na ponieważ nie zwraca np 1/2" 1/2 mimo wszystko nie jest liczbą całkowitą.

"nawet największy zbiór zawiera się w sam w sobie"

"pod osią OY"

Czasem pytanie testowe należy uzasadnić - "A tak żeby liczba na TAK = na NIE"

"coś na kształt indukcji" Maciej  Świechocki O2

"prosta zawiera obie płaszczyzny"

Odpowiedzi do zadania typu równość dla zbiorów - dowód prawdziwości lub kontr przykład.

dowód nieprawdziwości równości wyłącznie na podstawie lewej strony, bez użycia prawej.

"Po sprawdzeniu dowolnych zbiorów stwierdzam, iż podana równość jest prawdziwa. Zbiory zostały wygenerowane w sposób losowy"

"L=...=...=...=...=...¹L"

"Czyli równość nie jest prawdziwa jednak mimo wszystko sądzę, że jest, więc nie podaje"

"wygląda że prawdziwa, ale nie chce mi się udowadniać"

Zdarzają się błędy w druku, które koryguje w trakcie kolokwium - "Przyjmuje, że ten nawias istnieje (na kartce go nie było) Dopiero teraz wiem, że tam jest na pewno" (Piotr Komisarski P2)

Język angielski nie ogranicza twórczości studentów:

for example "a" and "a" are different"

This theorem is very obvious so it is hard to prove.

"the inclusion is proved upstairs"

"so the iloczyn of them" - język nie stanowi problemu.

It's trivially true and because of that I can't prove it" (Wojciech Malinowski A/L1)

trzy rozwiązania jednego zadania

"n=5 zgadłem, ale tak jest szybciej"

"n3-4n2+5n-40=0 (rozwiązanie pozostawiamy algebraikom)"

"Pewnie n będzie coś około 5"

Niekonwencjonalne rozwiązania pojawiały się również w innych zadaniach:

"Intuicja mówi mi, że słowa te będą różnić się na 3 pozycjach" (Anna Łukaszek O1)

"Jeśli maksymalna droga między wierzchołkami jest cyklem"

"Dalej też umiem, ale nie mam czasu" (to sam napisałem na kolokwium, gdy byłem jeszcze studentem)

"Aby powiedzieć czy V jest podprzestrzenią niezmienniczą F musze znaleźć macierz MBB(F) i popatrzeć na nią".

"Wartością własną będzie dowolne l"

"...dziś i jutro jednocześnie..."

Odpowiedź do zadania: "nie wiem, ale się dowiem" (Grzegorz Ukleja O2)

"..wybieramy dwoje dzieci, które będą rządzić w wagonikach.."

Zdanie poprzedzające rozwiązanie: "niech Pan tego nie czyta"

Jedno z rozwiązań urwało się po tekście: "0 = 24 hmm..." (Jerzy Bartuszek O1)

"tajemniczy (przynajmniej dla mnie) parametr wynosi 2/3"

Fragment korespondencji (?!): "Przepisz to do cho..." [ocenzurowano]