Dzisiaj egzamin - rozdaję tematy.
Dobiega mnie jęk "olaboga!"
Sprawdzam - z początku porwał mię śmiech pusty
A potem litość i trwoga ...
A.Mickiewicz i T.Traczyk

TOMASZ TRACZYK

STRONA GŁÓWNA - MAIN PAGE

MiNI PW | Zdjęcia | Pictures | Matematyka Dyskretna | EIDM | ETMAG | Algebra | My timetable | Konie
You mustn't miss this!!! Uncle Tom & sons in Freedom.
Freedom - making of.


Janek Traczyk (moja krew!) w VoP : 'Lemon Tree', 'Wonderful Life'
Peter and Higgs boson discovery
Czołem Dzieciaczki - studenci Matematyki dyskretnej w roku 2010.
Czołem Studenci Matematyki dyskretnej w roku 2014. Jest postęp.
Całkonalia 2014. Pani Dziekan gra na bębnie afrykańskim (w towarzystwie).
ETMAG
Results of the Feb 5 exam here.
I can sign your indexes on Monday, after, before or during your EIDMA exam
ALGEBRA for students of CE and EE
Unofficial results of the final exam of Feb 2, 2016 here.
Check if your grades show in USOS. This is important!
Solutions to problems from the final exam.

EIDMA
Complete, unofficial results of FEB 13, 2016 exam here.
I have posted solutions of both exams on the EIDM page.
Every student is entitled to see his or her paper and discuss the grade. I will be in my room (28 in Maths Building) on Monday from 6am to about 1pm.