MATEMATYKA DYSKRETNA

INFORMACJE DLA STUDENTÓW MATEMATYKI

MiNI PW | Strona główna | Informacje ogólne | Program wykładu


Stąd można ściągnąć pliki PDF zawierające kolejne rozdziały skryptu z MD. Uwagi dotyczące błędów i niejasności mile widziane.


Wykład 1 Elementarne pojęcia kombinatoryki. Permutacje i wariacje.
Wykład 2 Kombinacje. Współczynniki Newtona. Reguła włączeń i wyłączeń.
Wykład 3 - wirtualny Nieporządki i surjekcje. Kombinacje z powtórzeniami.
Wykład 3 Zasada szufladkowa Dirichleta. Grafy. Drogi, podgrafy, spójność i t.d.
Wykład 4 Cykle. Cykl Eulera w grafie.
Wykład 5 Drzewa. Drzewa rozpinające. Algorytm Kruskala.
Wykład 6 k-spójność. Grafy dwuspójne - charakteryzacja.
Wykład 7 Grafy dwudzielne. Twierdzenie Halla.
Wykład 8 Grafy Hamiltona.
Wykład 9 Grafy Hamiltona c.d. Kolorowanie grafów.
Wykład 10 Grafy planarne.
Wykład 11 Funkcje tworzące.
Wykład 12 Ciąg Fibonacciego. Równania rekurencyjne.