MATEMATYKA DYSKRETNA

INFORMACJE OGÓLNE

MiNI PW | Strona główna | Informacje dla matematyków

Tytuł wykładu Matematyka Dyskretna
Rodzaj zajęć Wykład plus ćwiczenia audytoryjne
Wymiar30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń
UmiejscowienieSemestr II
Wykładowcadr Tomasz Traczyk
Status wykładuObowiązkowy
Wymagania wstępneUmiejętność posługiwania się indukcją i takie tam ...
PodręcznikiV.Bryant "Aspekty kombinatoryki"
R.Diestel "Graph Theory"
W.Lipski "Kombinatoryka dla programistów"
R.J.Wilson "Wprowadzenie do teorii grafów"
Z. Palka, A. Ruciński "Wykłady z Kombinatoryki", cz. 1,
Cel zajęćZapoznanie słuchaczy z podstawami kombinatoryki i teorii grafów


Regulamin zaliczenia przedmiotu MATEMATYKA DYSKRETNA

Przedmiot egzaminacyjny. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W semestrze odbędą się dwa dwugodzinne kolokwia punktowane od 0 do 16 punktów. Nie ma żadnych kolokwiów poprawkowych. Aktywność na zajęciach punktowana jest od 0 do 8 punktów. Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym. Egzamin punktowany jest od 0 do 60 punktów, łącznie można więc zdobyć do 100 punktów. Egzamin ustny odbywa się wyłącznie w sytuacjach wątpliwych. Przykładowa sytuacja wątpliwa: Student zdobył w ciągu semestru 3 punkty na 40 a egzamin napisał na 55 z 60 możliwych (lub odwrotnie). Jedno z zadań na egzaminie końcowym pochodzi z listy tematów wykładowych.
Student, który zda egzamin (wszystko jedno w którym terminie), tzn. otrzyma ponad 50% punktów z egzaminu, otrzyma ocenę co najmniej dostateczną, nawet jeśli jego/jej łączny dorobek nie przekracza 50 punktów. Jeśli przekracza to ocena końcowa wystawiana jest według skali:

punktyocena
0-50 2.0 - NIEDOSTATECZNY
51-603.0 - DOSTATECZNY
61-703.5 - DOŚĆ DOBRY
71-804.0 - DOBRY
81-904.5 - PONAD DOBRY
91-1005.0 - BARDZO DOBRY

Słuchacz, który nie zaliczy przedmiotu w pierwszym podejściu ma prawo do ezaminu poprawkowego. Do zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym wystarczy zdobyć ponad 50% punktów z egzaminu - nie uwzględniam punktów z ćwiczeń.

W czasie kolokwiów i egzaminu nie wolno:
     - posiadać żadnych materiałów i/lub urządzeń pomocniczych (nawet malutkich)
     - korzystać z pomocy osób trzecich (nawet przez telefon)
     - zaglądać do cudzej pracy (nawet dyskretnie)
     - rozmawiać (nawet cichutko)
     - palić (nic)

Student przyłapany podczas sprawdzianu na łamaniu któregokolwiek z powyższych zakazów zostanie usunięty z sali z wynikiem punktowym -5 (minus pięć) punktów w przypadku kolokwium lub -10 (minus 10) punktów w przypadku egzaminu. Punkty karne zostaną uwzględnione tylko raz, podczas następnego egzaminu, po czym nastąpi ich zatarcie.

W czasie kolokwiów i egzaminu wolno:
     - rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności
     - zadać pytanie prowadzącemu (cichutko!)
     - jeść i/lub pić (ale nie ciamkać!)
     - przeciągać się (dyskretnie!)
     - spać (ale nie chrapać!)

W czasie kolokwiów i egzaminu należy:
     - uzasadnić każde stwierdzenie, które nie jest znane z wykładu
     - odczuwać przyjemność z wysiłku umysłowego
     - uważnie przeczytać treść zadań
     - pisać czytelnie i wyraźnie
     - wyłączyć telefony
     - podpisać pracę
     - myśleć!