Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr Jerzy Wyborski

MiNI PW | Strona główna | Dydaktyka | Materiały do zajęć |

 

Dr Jerzy Wyborski

Docent

Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych

 

Gmach Matematyki i Nauk Informacyjnych, pok.415 (to tu)

e-mail: jerzy(kropka)wyborski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

 

Gmach Inżynierii Lądowej, pokój 626

telefon: 22 234-62-29, 22 825-59-67

 

 

Nowy adres strony domowej: pages.mini.pw.edu.pl/~wyborskij

 

 

Spervisor of the SOA and CAS actuarial exams 

More details about the Actuarial Exams SOA and CAS

 

Click for upcoming exam schedules:

>> SOA