Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr Jerzy Wyborski

MiNI PW | Strona główna | Dydaktyka | Materiały do zajęć |

 

Materiały są dostępne wyłącznie dla studentów uczestniczących w zajęciach

 

MiNI

Studia stacjonarne:

Podstawy matematyki finansowej 

Ubezpieczenia na życie 

 

Studia niestacjonarne:

Podstawy Matematyki Finansowej i Aktuarialnej 

Inwestycje