Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr Jerzy Wyborski

<<POWRÓT do: Materiały do zajęć

 

"Podstawy matematyki finansowej i aktuarialnej " 

 

Literatura 

 

Zadania rachunkowe: (pdf)

  1. Seria 1 
  2. Seria 2 
  3. Seria 3 
  4. Seria 4 
  5. Obligacje-1  
  6. Obligacje-2  
  7. Obligacje-3  
  8. Bony_skarbowe  

 

Materiały dodatkowe

  1. Tablica z numerami dni w roku
  2. Tablice rent

 

Zadania zaliczeniowe (pdf)

Stary program

z 15 września 2006 z odpowiedziami

z 25 czerwca 2010 z odpowiedziami

z 10 czerwca 2011 z odpowiedziami

z "Inwestycji finansowych" z odpowiedziami

Nowy program

z 18 kwietnia 2015 z odpowiedziami

 

Zadania z egzaminów aktuarialnych

od 15.01.2000 do 14.05.2007 są TU (WNE UW)
od 7.06.2004 TU (KNF)