Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr Jerzy Wyborski

<<POWRÓT do: Materiały do zajęć

 

"Ubezpieczenia na życie"

Program przedmiotu

Literatura

Zadnia rachunkowe (pdf) 

 1. Seria 1 (Zadania wstępne) 
 2. Seria 2 
 3. Seria 3 
 4. Seria 3 bis Nowa! 
 5. Seria 4 
 6. Seria dodatkowa(to ta z zajęć)
 7. Seria 5 
 8. Seria 6 
 9. Zadania dodatkowe (3 z nich były już omawiane) 
 10. Seria 7 
 11. Seria 8 
 12. Seria 8bis 
 13. Seria 9 
 14. Seria 9bis 
 15. Seria 10 
 16. Przykładowy zestaw zaliczeniowy 

Odpowiedzi do zadań 

 

Tablice trwania życia z 1995M z funkcjami komutacyjnymi.

Tablice selektywne (pdf) fragment.

Tablice trwania życia GUS.

Tablice trwania życia - broszura GUS (pdf)

 

Zadania z odpowiedziami z egzaminu (pdf)

30 czerwca 2006
12 czerwca 2006
20 czerwca 2007
30 czerwca 2009
29 czerwca 2010
15 czerwca 2011
19 czerwca 2013
28 kwietnia 2014
18 czerwca 2014
25 czerwca 2014
18 czerwca 2015
20 czerwca 2016

>

23 czerwca 2017  Najnowszy zestaw
 

Zadania z egzaminów aktuarialnych są na stronach KNF i WNE UW
oraz w serwisie aktuariusze.net.pl (z rozwiązaniami ?)

 

Litaratura zalecana dla zdających egzaminy aktuarialne na stronie KNF

Litaratura rozszerzona zalecana dla zdających egzaminy aktuarialne wg nowych zasad na stronie KNF

 

Ogłoszenia o egzaminach i zaliczeniach

(terminy + konsultacje w sesji)

 

Nowy przedmiot obieralny w r.ak. 2016/17

"Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach"

Program przedmiotu

Prowadzący mgr Paweł Dygas

Aktualnie: Head of Risk Management - UNIQA Poland

Poprzednio miedzy innymi:

* Manager - Actuarial and Financial Mathematics - KPMG Austria

* Mathematician Solvency II Internal Model - UNIQA

* Underwriting Risk Specialist at Risk Department - PZU

* Analyst at Asset Management - PTE Allianz Polska SA

(Absolwent MiNI specjalność MUF - linkedin)

Można zadawać pytania prowadzącemu mailto