Instrukcja


  Spis treści
 1. Wprowadzenie
 2. Użytkownicy systemu
 3. Przeglądanie usterek
 4. Zgłaszanie usterek
 5. Szczegóły zgłoszenia. Komentarze
 6. Posłowie. Kontakt z administratorem

Autor: Radosław Żydok. Ostatnia aktualizacja: 06.03.2014r.

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce system „MiNI Usterki”. Mówiąc krótko, jest to dostosowany do potrzeb naszego wydziału skrypt pozwalający na zgłaszanie awarii w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zastąpi on tym samym dość archaiczną księgę zgłoszeń awarii, która do tej pory była wykorzystywana przez nasz wydział.

  Celem „MiNI Usterek” jest:
 • poprawienie komunikacji pomiędzy zgłaszającymi (pracownikami i studentami Wydziału MiNI) a administracją obiektu dydaktycznego
 • uporządkowanie zgłoszeń i umożliwienie śledzenia postępu ich napraw przez użytkowników
 • zgromadzenie w jednym miejscu wiedzy o stanie naszego gmachu
 • kontrola sprawności poszczególnych systemów wykorzystywanych w gmachu (np. klimatyzacja, wentylacja)

W przypadku znalezienia błędów w systemie uprzejmie proszę o kontakt pod adresem r.zydok@mini.pw.edu.pl.

2. Użytkownicy systemu

W chwili obecnej osobami uprawnionymi do korzystania z systemu „MiNI Usterki” są wszyscy pracownicy Wydziału MiNI posiadający adres email na serwerze alpha (@mini.pw.edu.pl). Ponadto w imieniu społeczności studentów Wydziału MiNI zgłoszeń może dokonywać Wydziałowa Rada Samorządu poprzez adres samorzad@mini.pw.edu.pl.

System oferuje możliwość założenia konta użytkownika. Przewaga zalogowanego użytkownika nad anonimowym jest taka, że zarówno anonimowe zgłoszenia nowych usterek jak i komentarze dodawane pod już istniejącymi, wymagają każdorazowego wpisywania kodu zabezpieczającego CAPTCHA oraz weryfikacji mailowej poprzez przejście przez link wysłany na adres email podany w zgłoszeniu.

W przypadku zapomnienia/utraty hasła konieczny jest kontakt mailowy z administratorem (r.zydok@mini.pw.edu.pl).

3. Przeglądanie usterek

Strona główna aplikacji pozwala nam na przeglądanie wszystkich zgłoszonych i nierozwiązanych awarii. Awarie zarchiwizowane (to znaczy naprawione bądź usunięte z innych względów) znajdują się w Archiwum usterek, dostępnym z menu w lewej kolumnie strony.

Tabelka wyświetlająca zgłoszenia umożliwia ich sortowanie i filtrowanie. Uprzejmie prosi się użytkowników, aby przed dodaniem nowej usterki sprawdzili, czy podobna bądź identyczna awaria w tym samym miejscu nie została już zgłoszona.

Tabelka zawiera wiele istotnych informacji, m.in. datę zgłoszenia, miejsce wystąpienia awarii, jej krótki i dłuższy opis a także informacje o ilości odpowiedzi i dacie ostatniej z nich. Ostatnia kolumna – stan naprawy – informuje użytkownika o tym, czy administrator już zareagował, a jeśli tak to w jaki sposób (jak zmienił status naprawy) i kiedy.

Pełne informacje o zgłoszeniu awarii i przebiegu jej naprawy znaleźć można po kliknięciu w dowolną z komórek rzędu. Każdy rząd w tabelce to oddzielne zgłoszenie.

Sortowanie działa w ten sposób, że po naciśnięciu na tytuł kolumny zgłoszenia zostaną posortowane według niej najpierw malejąco (od Z do A, od najnowszych do najstarszych), a po ponownym kliknięciu - rosnąco. Sortować można po dacie zgłoszenia, po miejscu awarii, temacie zgłoszenia (krótkim opisie) i po stanie naprawy, co oznacza datę ostatniej zmiany tegoż (pozostałe dane wyświetlane w tej kolumnie nie są brane pod uwagę przy sortowaniu.

4. Zgłaszanie usterek

Po wybraniu opcji "Zgłoś nową usterkę" w menu głównym strony zostaniemy przekierowani do formularza zgłaszania awarii. Znajduje się na nim dodatkowa, podręczna instrukcja. Pozwolę sobie ją zacytować:

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza, przepisanie kodu CAPTCHA z obrazka i wciśnięcie guzika "Wyślij wiadomość". Po wykonaniu tych poleceń na Państwa adres email zostanie wysłana wiadomość z kodem i linkiem potwierdzającym. Dopiero po jego kliknięciu zgłoszenie zostanie zatwierdzone i umieszczone w bazie danych.

UWAGA! System przyjmuje tylko zgłoszenia pracowników Wydziału MiNI wysłane z ich wydziałowego emaila (domena @mini.pw.edu.pl)! W imieniu studentów awarie może zgłaszać Wydziałowa Rada Samorządu poprzez adres samorzad@mini.pw.edu.pl.

Tak jak to zostało wspomniane w rozdziale 2, po założeniu konta w systemie i zalogowaniu się na nie, w formularzu zgłoszeniowym nie będziemy musieli wypełniać części danych. Imię i nazwisko oraz adres email użytkownika zostaną wprowadzone automatycznie, ponadto nie będą konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczającego CAPTCHA i weryfikacja linkiem przesłanym na mail - zgłoszenie zostanie od razu dodane jako aktywne.

W polu "Miejsce awarii" prosimy o wskazanie miejsca wystąpienia usterki bądź miejsca możliwie najbliższego. Jeśli trudne jest jednoznaczne jego zidentyfikowanie, to na końcu rozwijanej listy znajduje się pole "Inne", którego wybranie otworzy dodatkowe pole tekstowe do ręcznego wpisania miejsca.

5. Szczegóły zgłoszenia. Komentarze

Do szczegółów każdego zgłoszenia można przejść na dwa sposoby: klikając je w tabelce aktywnych/archiwalnych zgłoszeń, lub wybierając je z panelu "Moje zgłoszenia", jeśli zostało dodane z konta użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu. Po przejściu do szczegółów zgłoszenia mamy dostęp do pełnych informacji o nim (także o osobie zgłaszającej) oraz do pełnej wymiany informacji między zgłaszającym a administratorem oraz osobami trzecimi. Komunikacja ta odbywa się poprzez komentarze/odpowiedzi pod zgłoszeniem.

Każdorazowa zmiana statusu naprawy przez administratora jest automatycznie odnotowywana w komentarzach. Ponadto osoba zgłaszająca jest też o takim fakcie informowana mailowo przez system. Dzięki temu użytkownik nie musi śledzić na bieżąco założonego przez siebie wątku - jeśli tylko wydarzy się coś istotnego (tzn. dojdzie do zmiany statusu naprawy), system mu to oznajmi. Podobnie administratorzy są informowani o każdym nowym zgłoszeniu awarii.

Z tego miejsca pragnę zaznaczyć, że komentarze/odpowiedzi służą wyłącznie do wymiany informacji ściśle powiązanych z tematem zgłoszenia. Każde inne zamieszczone tam wiadomości będą uznawane za spam i kasowane, a osoby notorycznie łamiące tę zasadę mogą zostać upomniane a następnie zbanowane (zablokowana zostanie dla nich funkcja komentowania).

5. Posłowie. Kontakt z administratorem

Drodzy Użytkownicy!

W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów/nieścisłości/niedoskonałości bardzo proszę o kontakt (pełne dane tutaj). System został stworzony przede wszystkim dla was, codziennych gości murów naszego Wydziału. Ma on nam przede wszystkim ułatwić życie. Wszelkie sugestie i porady będą mile widziane. Dziękuję i pozdrawiam,
Radosław Żydok

Copyright © 2018 Radosław Żydok, Wydział MiNI PW | MiNI Usterki ver. 0.1