2004/2005

13 X Hanna Furmańczyk (Uniwersytet Gdański)
"Sprawiedliwe i ograniczone kolorowanie grafów".

20 X Sylwester Wawrzoła
"Rekonstrukcja ziorów uporządkowanych na podstawie znaczonych kart maksymalnych"

27 X Zbigniew Lonc
"O ciągach o promieniu k".

3 XI Zbigniew Lonc
"O ciągach o promieniu k". kontynuacja.

10 XI Natalia Petrysznyn
"Sumowanie mechaniczne"

17 XI Natalia Petrysznyn
"Sumowanie mechaniczne" - kontynuacja

24 XI Monika Pszczoła
"Dekompozycja grafów na długie ścieżki"

1 XII Krzystor Bryś
"O pewnych upakowaniach w grafach"

8 XII Paweł Naroski
"Problemy ekstremalne dla Delta-systemów"

15 XII Kostek Szaniawski
"Problem cienia w lesie"

5 I Kostek Szaniawski
"Problem cienia w lesie" - kontynuacja

12 I Michał Tuczyński
"Liczby podziału siatek"

19 I Michał Tuczyński
"Liczby podziału siatek" - kontynuacja

9 III Younis El-mugassabi
"On the width of o power of bipartite poset"

16 III Monika Pszczoła
"Złożoność obliczeniowa pewnych problemów dekompozycji" część 1

23 III Monika Pszczoła
"Złożoność obliczeniowa pewnych problemów dekompozycji" część 2

6 IV Aneta Dudek (AGH)
"Grafy maksymalne ze względu na ścieżki"

13 IV Zbigniew Lonc, Kostek Szaniawski
"Deterministyczny algorytm rozwiązujący SAT oparty na przeszukiwaniu lokalnym"

20 IV Zbigniew Lonc, Kostek Szaniawski
"Deterministyczny algorytm rozwiązujący SAT oparty na przeszukiwaniu lokalnym" - kontynuacja

27 IV Krzysztof Bryś
"O pewnych 2-faktoryzacjach grafów"

4 V Zbigniew Lonc, Kostek Szaniawski
"Derandomizacja algorytmu Schulera rozwiązującego SAT"

11 V Paweł Naroski
"Pokrywanie klikami grafu odległościowego"

18 V Aneta Dudek AGH
"Grafy maksymalne ze względu na ścieżki"

25 V Natalia Petrysznyn
"Podpodziały grafów pełnych w gęstych grafach bez krótkich cykli"

1 VI Younis El-mugassabi
"Antichains in producs in order sets"